Heerlijk Buiten

Vijftig jaar Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschap Rottemeren bestaat op 12 januari 2017 vijftig jaar. Reden voor het recreatieschap hier het hele jaar 2017 aandacht aan te besteden met een feestprogramma en een prijsvraag.

Schaatsen Rottermeren // schaatsen_rottermeren.jpg (138 K)De recreatiegebieden langs de Rotte zijn al vijftig jaar een populaire bestemming om de vrije tijd door te brengen in het groen. Wat ooit begon als puinstort van puin uit Rotterdamse oude wijken is nu een intensief gebruikt recreatiegebied waar kinderen leren fietsen, mensen ontspannen, sporters aan hun conditie werken en bootjesmensen heerlijk varen op de rivier de Rotte. Het idee bij de oprichting van het recreatieschap over recreatiebeleving dichtbij de stad voor de stedelijke bevolking, is nog steeds actueel. Misschien zelfs actueler dan ooit. De Rottemeren is hier uitstekend voor geschikt.

Prijsvraag “De Rotte daagt je uit”
Het recreatieschap trapte dit feestjaar af met een prijsvraag onder het motto “De Rotte daagt je uit”. Degene die het beste idee indient voor een evenement in het recreatiegebied ontving een bijdrage van €10.000 voor het uitvoeren van het evenement. Met de prijsvraag heeft het schap aantrekkelijke activiteiten in het Rottemerengebied gestimuleerd.

Zelf een activiteit organiseren?
Bekijk de informatie over aanvraag van vergunningen
 
Feestprogramma
Het feestprogramma bestaat verder uit een skatetocht langs de Rotte, de opening van het vaarnetwerk de Rotte en een openingsfeest voor het recreatiegebied Hennipgaarde. Ook een Film op de Rotte, Rotteconferentie, georganiseerd door Stichting Plezierrivier De Rotte, staat op de rol en nog veel meer. Volg ons daarover op @heerlijkbuiten. Met het feestprogramma laat het schap zien dat ze werkt aan een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied Rottemeren. Op naar de volgende 50 jaar!

Ruimte voor ondernemers en ondernemende mensen
Het Recreatieschap Rottemeren is bij uitstek een gebied waar veel ruimte is voor ondernemers op het gebied van vrije tijd. Zij hebben de afgelopen jaren bewezen prima in te spelen op de behoefte aan vrijetijdsbesteding in het groen. Samenwerkingsverbanden zoals die met Natuur- en Vogelwacht Rotta de Rotte en Ondernemersvereniging De Rottemeren benadrukken de kracht van de Rottemeren als belangrijk recreatiegebied naast de stad.