Heerlijk Buiten

Huisregels

Hondenbeleid in het recreatiegebied Voorne-Putten

Ook honden kunnen zich uitleven in de recreatiegebieden op Voorne-Putten-Rozenburg. Zie bijgaand kaartjes met hondenlosloopgebieden. Ook zijn er een aantal zones waar andere regels gelden zoals een verbod.

Zeestrand en Oostvoornse Meer

Brielse Meer:
- Losloopgebied Brielse Maas
- Losloopgebied Zwartewaal

Bernisse:
- Hondenverbod (hele jaar en een gedeelte van 1 maart tot 1 juli)
- Losloopgebied Zuidland
- Losloopgebied Heenvliet

De Uitwaayer
Aanwijzingsbesluit hondenzonering met kaartjes.

Landtong Rozenburg
- Aanwijzingsbesluit Landtong Rozenburg
Honden zijn vanwege de aanwezige paarden, runderen en natuurwaarden niet gewenst in de begrazingsweide. In de boomweide mogen honden los lopen en geldt er een opruimplicht.
Zie de twee kaarten:
- Verboden voor honden
Losloopgebied met opruimplicht