Heerlijk Buiten

foto

Visdiefjeseilandjes in Bleiswijkse Fles geopend en gelijk in trek

In recreatiegebied Bleiswijkse Fles drijven sinds kort twee visdiefeilanden. Ze verleiden de visdiefjes, veel voorkomende vliegende vissers, om er te gaan broeden en daarmee de natuur in het Rottemeren­gebied te verrijken. Jeroen Heuvelink, bestuurslid van het Recreatieschap Rottemeren, en Hans Sanders, voorzitter van de Natuur- en vogelwacht Rotta, onthulden een informatie­bord in de buurt van de broedeilandjes.

Dankzij mensen van Rotta, St. Drijvende Eilanden en J.E. Jurriaanse St.
In het bijzijn van zo’n dertig personen sprak Jeroen Heuvelink lovend over de inzet van Rotta voor de natuur in het Rottemerengebied. Deze actie om visdiefjes aan te trekken als broedvogels noemde hij hierbij als goed voorbeeld. Hans Sanders, voorzitter van Natuur- en Vogelwacht Rotta, kwam hierop met een verrassing voor het schap: het plaatsen van een bankje voor natuurliefhebbers, vlakbij de schelpeneilandjes. Hij bedankte verder de vrijwilligers van Rotta. Het was hard doorwerken om de eilanden te voorzien van een houten raamwerk en aan het begin van het broedseizoen af te hebben. De WAJONG-ers van Stichting Drijvende Eilanden hebben hiervoor veel werk verzet. Een woord van dank was er ook voor de J.E. Jurriaanse Stichting die deze eilandjes heeft gefinancierd na bemiddeling door Vogelbescherming Nederland.

Een stel visdiefjes
Alsof ze erop hadden gewacht, landden na de openingswoorden een stel visdiefjes op één van deze eilandjes. Wellicht verkenners voor de komst van een kleine visdiefkolonie. Het is nog even spannend of de visdiefjes dit jaar al gaan broeden. Vogelliefhebbers kunnen het zelf in de gaten houden vanaf het fietspad door de Bleiswijkse Fles.
Een verrekijker is dan wel aan te raden, want visdiefjes zijn wilde vogels die graag enige afstand bewaren. Ze zijn nu overigens veel te zien boven de Rottemeren: visjes opduikend of vliegen vangend net boven het water.

Biodiversiteit Rottemeren
De aanleg van de visdiefeilandjes is onderdeel van het project Biodiversiteit van het Recreatieschap Rottemeren en is mede mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland. Eén van de volgende maatregelen om de natuur te verrijken en de natuurbeleving in het Rottemerengebied te vergroten, is het maken van een steilwand aan de waterkant om oeverzwaluwen blijvende huisvesting te bieden.

RM visdiefeilandjes opening Jeroen Heuvelink Hans Sanders

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 mei 2017