Heerlijk Buiten

foto

Uitvoering Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout van start

Met een druk op de knop onthulden bestuurders van Groenalliantie Midden-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en aannemer Verboon Maasland het bouwbord van de Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout. Daarmee gaven zij het startsein voor een reeks werkzaamheden die het recreatiegebied aantrekkelijker maken voor de recreant.

Met de kwaliteitsimpuls worden de recreatiegebieden in het Groene Hart beter te beleven, is er meer te doen en ook meer te zien voor de recreant. Naast investeringen in de afzonderlijke recreatiegebieden voorziet het programma ook in betere verbindingen tussen de gebieden en hun omgeving. Staatsbosbeheer is als beheerder van het recreatiegebied verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Aantrekkelijker gebied
Samen met de omgeving zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt die de komende tijd gerealiseerd worden in de Krimpenerhout. Het gaat om het realiseren van een speeleiland, een nieuwe entree, nieuwe wandelroutes, uitbreiding van het strand en verbeteren van de waterkwaliteit. Het verbeteren van de huidige waterkwaliteit tot zwemwaterkwaliteit in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard† zorgt ervoor dat de surfplas de oorspronkelijke functie weer terug krijgt.

Hogere natuurwaarden
Het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van de natuurwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met het beleven van het gebied. Waar mogelijk worden daarom de natuurwaarden verbeterd. De Krimpenerhout krijgt een amfibieŽnpoel en natuurvriendelijke oevers aan de surfplas. Deze oevers bieden volop broedmogelijkheden voor moerasvogels en zijn een broedplaats voor jonge vis en amfibieŽn, die zich tussen de water- en oeverplanten schuilhouden.

Planning
De werkzaamheden aan de surfplas zijn klaar in het voorjaar 2019 zodat bezoekers het hele recreatieseizoen weer op en in het water kunnen genieten. De overige werkzaamheden kunnen uitlopen tot september volgend jaar. Tijdens de werkzaamheden kunnen delen van paden tijdelijk zijn afgezet. Dit staat in het gebied duidelijk met bordjes aangegeven.

Kwaliteitsimpuls
Groenalliantie Midden-Holland is als eigenaar van de recreatiegebieden opdrachtgever voor de Kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer beheert de recreatiegebieden en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Er wordt samengewerkt met gemeenten, waterschappen, omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden. Kijk voor meer informatie over de projecten en hun voortgang op Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.

Op de foto staan: mw. Agnes van Zoelen, bestuurslid Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, mw. Kirsten Jaarsma, wethouder gemeente Krimpen aan den IJsel en lid Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland, dhr. Leon de Wit, wethouder gemeente Krimpenerwaard en lid Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland en dhr. Harry Verboon, directeur Verboon Maasland

GA aftrap Kwaliteitsimpuls Krimpenerhout 2018

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 17 september 2018