Heerlijk Buiten

foto

Staatsbosbeheer gaat recreatiegebieden in Zuid-Holland en Zeeland beheren

Staatsbosbeheer beheert vanaf 1 januari 2017 de recreatiegebieden van zeven natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland en Zeeland. Vandaag is met recreatieschap Rottemeren de laatste samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de andere recreatieschappen zijn dit najaar ook overeenkomsten bereikt.

Groenservice Zuid-Holland
G.Z-H, de uitvoeringsorganisatie van de provincie Zuid-Holland, voerde jarenlang het beheer voor de recreatiegebieden uit, Staatsbosbeheer neemt het personeel en de taken per 1 januari over. Gedeputeerde Han Weber: “De toevoeging van de medewerkers van G.Z-H aan Staatsbosbeheer leidt tot nog meer deskundigheid bij Staatsbosbeheer die ten goede komt aan het beheer en de kwaliteit van alle recreatiegebieden in onze provincie.”

Groen woon- en vestigingsklimaat
De provincie Zuid-Holland geeft met deze overeenkomsten uitvoering aan haar intentie om meer op hoofdlijnen te sturen en niet meer betrokken te zijn bij de operationele beheertaken. Staatsbosbeheer wil vanuit de rol als beheerder van natuur- en recreatiegebieden een sterke bijdrage leveren aan een groen woon- en vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s van Nederland.

Beleving gebied blijft hetzelfde
In 2017 kunnen recreanten met minstens net zoveel plezier gebruikmaken van de (natuur-) en recreatiegebieden in Zuid-Holland en Zeeland als voorheen.Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer: "Het is onze ambitie om de recreatiegebieden samen met de omgeving, met veel betrokkenheid van bezoekers en vrijwilligers verder te ontwikkelen en nog mooier en toegankelijker te maken." Voor de bezoekers van de gebieden verandert er niet veel; zij komen alleen boswachters in andere bedrijfskleding tegen.

Recreatieschap Rottemeren bestaat 50 jaar
Het Recreatieschap  Rottemeren viert in 2017 haar 50-jarig bestaan en ziet de samenwerking met Staatsbosbeheer als een goede basis voor verdere ontwikkeling van de Rottemeren. Bestuurslid Rik van Woudenberg: “2017 wordt een mooi jaar, waarin we samen met Staatsbosbeheer én de vele andere partners in de Rottemeren vieren dat Rottemeren al 50 jaar bestaat en dat we als schap ook volop investeren in de toekomst van het gebied.”

 

Staatsbosbeheer beheert schapsgebieden

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 december 2016