Heerlijk Buiten

foto

Simon Fortuyn herplant eerste boom Bleiswijkse Zoom

Op† donderdag 6 december om 9:00 uur neemt Simon Fortuyn, bestuurder van Recreatieschap Rottemeren, het voortouw voor de herplant van de Bleiswijkse Zoom noord. Dat doet hij door de eerste nieuwe boom te planten bij de parkeerplaats aan het eind van de Merenweg in Bleiswijk. Leerlingen van basisschool De Wiekslag helpen hem hierbij. Vervolgens kan iedereen die de Bleiswijkse Zoom een warm hart toedraagt, een uurtje helpen bij het planten van het nieuwe bosplantsoen. Daarnaast staat er tussen 9 en 11 uur een tentje, waar u vragen kunt stellen aan de boswachter van Staatsbosbeheer over de aanpak van de essentaksterfte.

Vanwege de essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud zijn de afgelopen maanden veel bomen gekapt in de Bleiswijkse Zoom noord. Na een periode van overlast en zware ingrepen wordt er nu gestart met de opbouw van een nieuw toekomstbestendig bos. Inmiddels zijn de gebroken takken aan de bomen verwijderd, de stobben gefreesd en de percelen gefatsoeneerd en plantklaar gemaakt. Ook zijn de stammen naar de zagerijen en de snippers naar de energiecentrales afgevoerd en is er begonnen met het opknappen van de paden en wegen.

Duizenden bomen planten

De komende periode planten we ongeveer tweehonderd (laan)bomen en duizenden stuks bosplantsoen. Langs de Merenweg ten oosten van de rotonde komt nieuwe laanbeplanting, bestaande uit eiken, iepen en lindes. In de bospercelen planten we vooral kers, berk, els, lijsterbes, eik, haagbeuk, meidoorn, sleedoorn en populier. Door een grote variatie aan soorten te gebruiken neemt de kans op ziekte af en de biodiversiteit toe.

U bent van harte welkom

Vindt u het leuk om aanwezig te zijn bij de start van de aanplant of een bijdrage te leveren aan de herplant of heeft u een vraag over de aanpak van de† essentaksterfte, dan bent u van harte welkom op donderdag 6 december iets voor negenen bij de parkeerplaats aan het eind van Merenweg in Bleiswijk.

RM bosplantsoen zoekt planters

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 19 november 2018