Heerlijk Buiten

foto

Omgevingsfonds Midden-Delfland houdt na ruim 20 jaar op te bestaan. Recreatieschap wordt coŲperatie

Het Omgevingsfonds Midden-Delfland, de algemene subsidieverordening van het Recreatieschap Midden-Delfland, stopt op 31 december 2018. Tot en met zaterdag 15 december 2018 is het nog mogelijk een subsidie aan te vragen. Reeds toegekende subsidies blijven uiteraard gelden. Het beŽindigen van de subsidieregeling is het gevolg van de opheffing van het Recreatieschap Midden-Delfland. Per 1 januari 2019 zetten de gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland, Maassluis en Westland hun samenwerking betreffende de recreatiegebieden van Midden-Delfland verder binnen het CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG).

Subsidieregeling Omgevingsfonds Midden-Delfland stopt

Na ruim 20 jaar komt er een einde aan het Omgevingsfonds Midden-Delfland. Als compensatie voor de opslag van verontreinigde grond en havenslib heeft de gemeente Rotterdam in 1997 geld gestort in het DOP NOAP-fonds, dat in 2011 het Omgevingsfonds Midden-Delfland is gaan heten. De subsidiepot startte met zo’n 8,5 miljoen euro in kas en financierde activiteiten en projecten die bijdroegen aan het verbeteren van de leefomgeving in Midden-Delfland. Zo’n 200 projecten hebben in de loop der jaren een bijdrage uit het fonds ontvangen. Hierdoor is het fonds goed benut. Doordat de nieuwe CBG de subsidieregeling niet kan voortzetten, heeft het bestuur van het Recreatieschap Midden-Delfland besloten om de regeling te beŽindigen. De komende weken worden de laatste subsidieaanvragen nog behandeld. Het bedrag dat resteert na de laatste toekenningen (ca € 300.000), wordt gestort in de ontwikkelingsbudget van de gemeenten die de coŲperatie vormen en komt binnen de doelstellingen van het fonds ten goede aan toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

Reeds verleende subsidies blijven gelden; nieuwe subsidies aanvragen kan nog tot en met 15 december

∑†††††††† Voor de partijen die† eerder een subsidie uit het omgevingsfonds hebben toegezegd gekregen, verandert er niets. Deze subsidies worden de komende jaren gewoon afgewikkeld door de CBG, volgens de daaraan verbonden voorwaarden van de subsidieregeling.

∑†††††††† Voor degenen die nog een aanvraag willen doen voor een subsidie van het Omgevingsfonds verandert er wel iets: aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 15 december 2018. De aanvraag moet dan per post of email binnen zijn. Aanvragen die later binnenkomen, kunnen niet meer worden behandeld. Uiterlijk 31 december 2018 volgt bericht of een ingediende aanvraag wordt gehonoreerd.

Zie voor vragen over het Omgevingsfonds en het indienen van een aanvraag: www.heerlijkbuiten.nl/omgevingsfonds

Van recreatieschap naar CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG)

De beŽindiging van het Omgevingsfonds is het gevolg van de definitieve opheffing van het recreatieschap eind dit jaar. Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Delft, Schiedam, Vlaardingen, Midden-Delfland, Maassluis en Westland verder binnen de rechtsopvolger, het CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland. Voor de bezoeker van de natuur- en recreatiegebieden van Midden-Delfland verandert er niets. Het beheer en de exploitatie in de gebieden wordt in 2019 in opdracht van de CBG uitgevoerd door Staatsbosbeheer.

md koeien woudhoek 9255

Meer weten?

CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 10 december 2018