Heerlijk Buiten

foto

Daghaven Twaalfmorgen blijft open, overeenkomst over modernisering

Stichting Veen, gemeente Gouda en Groenalliantie Midden-Holland hebben een overeenkomst gesloten over de modernisering van de openbare daghaven Twaalfmorgen in Bodegraven-Reeuwijk. De haven wordt gebruikt voor het aanleggen van kleinere vaartuigen op de Reeuwijkse Plassen, maar was de laatste jaren minder goed bereikbaar vanwege haar slechte oevers. Regionale partijen hebben zich de laatste jaren ingezet voor het behoud van de daghaven. Op 2 november werd de overeenkomst getekend door Theo van de Pangaard (Stichting Veen), Bert Cremers (Groenalliantie Midden-Holland) en Daphne Bergman (Gouda).

Met nieuwe financiële middelen is het mogelijk om de daghaven op te knappen en de komende 20 jaar open te houden. Volgend jaar start Stichting Veen met het renoveren van de daghaven. De oevers worden vernieuwd en krijgen weer een mooie uitstraling. De vernieuwingsmaatregel zorgt ervoor dat de recreant recreatiegebied Twaalfmorgen in de toekomst weer weet te vinden. Eerder overwoog het recreatieschap om de daghaven te sluiten vanwege hoge beheer- en onderhoudslasten. Diverse partijen hebben zich ingezet voor het behoud van de daghaven.

In 2014 is besloten om de daghaven te herstellen. De totale kosten zijn geraamd op
€ 220.000. De modernisering is een gezamenlijk belang van Groenalliantie Midden-Holland en Stichting Veen. Provincie Zuid-Holland is de grootste subsidieverstrekker. Groenalliantie Midden-Holland, Stichting Veen en de gemeente Gouda leveren ook een financiële bijdrage. Na het herstel van de haven zorgt Groenalliantie Midden-Holland voor het beheer van de daghaven. Er bestaan nog plannen om de samenwerking met Staatsbosbeheer op te zoeken om Twaalfmorgen via polder Oukoop aan te sluiten op het wandelroutenetwerk Gouwe Wiericke.

Groenalliantie Midden-Holland beheert en ontwikkelt natuur- en recreatiegebieden. In 2014 opgericht als de rechtsopvolger van de Natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o. In Stichting Veen participeren eigenaren, gemeente Reeuwijk en SWRP. Veen wil alle gebruikers bewust maken van de waarden en het unieke karakter van het Reeuwijkse Plassengebied en regelt ook de vaarrecreatie in het Plassengebied.

Op foto: vlnr Theo van de Pangaard, Bert Cremers en Daphne Bergman.

2016/GA/overeenkomst daghaven Twaalfmorgen

Meer weten?

Groenalliantie Midden-Holland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 3 november 2016