Heerlijk Buiten

foto

Aanpak en uitleg essentaksterfte recreatieschappen Rottemeren, IJsselmonde en Voorne-Putten

Essentaksterfte

De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom gaat op grote schaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en herstelt niet van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 90% van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10% van de essen gezond blijft.

De es in Zuid-Holland
Ook in Zuid-Holland slaat de essentaksterfte zwaar toe. Zuid-Holland heeft in de kleigebieden en de bossen rond de steden veel essenbossen. Ze vormen een behoorlijk deel van de Zuid-Hollandse bossen en daarmee zal de zichtbaarheid van de ziekte en de benodigde maatregelen groot zijn. Daarnaast zijn het vaak jongere bossen die zwaar getroffen worden. Ook langs veel lanen is de es aangeplant.

Veiligheid en noodzaak tot ingrijpen
Door de essentaksterfte zijn de zieke essen bomen zwak en kunnen omvallen. Daarom onderneemt Staatsbosbeheer actie voor de veiligheid van de bezoeker. De prioriteit ligt bij het verwijderen van zieke essen langs wegen en paden.

De animatie legt uit 'wat is er precies aan de hand'.

Recreatieschappen Zuid-Holland
Staatsbosbeheer werkt in opdracht van de recreatieschappen aan de aanpak van de essentaksterfte in:

- Recreatieschap Rottemeren: Noordelijk deel Bleiswijkse Zoom en het Lage Bergse Bos
- Natuur- en recreatieschap IJsselmonde: Oosterpark en Wevershoek.
- Recreatieschap Voorne-Putten: Brielse Meer


Combinatie met regulier bosonderhoud

In de meeste gebieden waar Staatsbosbeheer de essen zal verwijderen, worden de werkzaamheden gecombineerd met regulier bosonderhoud in de vorm van dunningen. Hierbij halen we bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Dat doen we om de bosstructuur te verbeteren. Door dit te combineren, hoeven we maar één keer het gebied in. Op die manier beperken we de overlast voor zowel het gebied als de bezoekers ervan.

Bos blijft bos
Daar waar door het verwijderen van de zieke bomen gaten in het bos ontstaan, plant Staatsbosbeheer nieuwe bomen. Welke en hoeveel dat zijn, is afhankelijk van de groeiplaats, de hoeveelheid gekapte bomen, de overblijvende soorten per bosvak en spontane bosontwikkeling op de open plekken. We werken toe naar gemengde bossen met een gevarieerde structuur en leeftijdsopbouw om daarmee de biodiversiteit te vergroten en de kans op ziektes te verkleinen.

Bekijk het filmpje hoe herken je een es.

Toekomst van de es in Nederland
De es dreigt als gevolg van essentaksterfte als waardevolle boomsoort grotendeels uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. We zijn als beheerders heel zuinig op de resterende, nog gezonde essenbomen en laten deze staan. Helaas zijn het er echter nog maar zeer weinig. Samen met wetenschappers en kwekers onderzoeken we of er met deze gezonde bomen resistente essen gekweekt kunnen worden om de es in Nederland te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte.

Samenwerking
Essentaksterfte is een landelijk probleem dat bijna alle bosbeheerders treft. De Nederlandse bosbeheerders werken daarom samen vanuit de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuureigenaren) waarin de bosbeheerders vertegenwoordigd zijn waaronder Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Landschappen NL en de gemeente Almere/gemeentelijke bosbeheerders.

Meer informatie over de aanleg van de tunnel voor de A16 Rotterdam, de kap van bomen vanwege de essentaksterfte en het bosonderhoud en de kwaliteitsimpuls in dit filmpje.

Essentaksterfte zieke essen staande foto

Meer weten?

Staatsbosbeheer
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 20 april 2018