Heerlijk Buiten

foto

Aanleg extra waterpartijen in Rottemeren vanwege aanleg A16 Rotterdam

Recreatieschap Rottemeren creëert komend half jaar in samenwerking met Rijkswaterstaat zo’n 2,5 hectare aan extra waterpartijen in recreatiegebied Rottemeren. Deze watercompensatie is nodig vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos. Aannemer GKB legt tussen half november en juni 2019 de extra sloten en ondiepe plassen aan op drie locaties in Bergschenhoek.

De aanleg van de Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlak wordt verhard met asfalt, bovendien verdwijnen enkele sloten. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen, neemt daardoor af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden, bijvoorbeeld in sloten of ondiepe plassen. Dit wordt watercompensatie genoemd. Recreatieschap Rottemeren gaat deze watercompensatie voor Rijkswaterstaat uitvoeren.

Drie locaties

De komende maanden werkt aannemer GKB aan drie locaties in Bergschenhoek:

  • Verbreden watergang langs het fietspad nabij Hoekse Park West

  • Verbreden Kooitocht langs de Anthony Lionweg

  • Aanleggen ondiepe plas ten zuiden van het Ridderzwampad.

Nog meer ruimte nodig voor waterberging

Naast de 2,5 hectare is nog ongeveer 1,8 hectare aan ruimte nodig om regenwater te kunnen bergen. Rijkswaterstaat en Recreatieschap Rottemeren onderzoeken welke locaties hiervoor geschikt zijn en voeren hierover overleg met belanghebbenden. Meer projectinformatie? Kijk op Recreatieschap Rottemeren.

RM kaart 3 locaties watercompensatie

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 13 november 2018