Heerlijk Buiten

foto

2 mei informatieavond asfalteren Hoeksekade in Bergschenhoek

In de tweede helft van mei wordt de Hoeksekade tussen het Sporthoekpad en de Kromme Tochtweg in Bergschenhoek opnieuw geasfalteerd. Het werk duurt ongeveer anderhalve week en heeft invloed op de bereikbaarheid van woningen en bedrijven in de omgeving. Daarom organiseert het Recreatieschap Rottemeren op woensdag 2 mei van 19:30 tot 21:30 uur een informatieavond over de werkzaamheden. Bewoners, medewerkers van bedrijven aan de Hoeksekade en andere belanghebbenden zijn dan van harte welkom in Boerderij Het Lansingerland, Hoeksekade 146, 2661 JL  in Bergschenhoek. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. 

Onderwerpen informatieavond

  • Uitleg over de werkzaamheden
  • Omleidingsroute
  • Bereikbaarheid aanwonenden
  • Planning van het werk
  • Maatregelen in geval van calamiteiten

Tijdens de avond is er gelegenheid om vragen te stellen en mee te denken over oplossingen om de overlast te beperken. 

Wat gaat er gebeuren?
Op het kaartje kunt u zien welk deel van de Hoeksekade geasfalteerd wordt. Het grootste deel van de tijd blijft één rijbaan beschikbaar en kan het verkeer er langs met behulp van stoplichten of verkeersregelaars. Het asfalteren van de toplaag moet echter in één keer gebeuren, de weg wordt hiervoor gedurende enkele uren geheel afgesloten. Naar verwachting is het werk eind mei gereed. 

RM kaartje asfalteren Hoekse Kade informatieavond

Heeft u voorafgaand aan de informatieavond vragen? Neemt u dan contact op met Willem van der Lienden, directievoerder Staatsbosbeheer voor Recreatieschap Rottemeren, via telefoonnummer 06 34 59 08 20 of stuur een e-mail aan w.vanderlienden@staatsbosbeheer.nl.

RM kaartje asfalteren Hoekse Kade informatieavond 02052018

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 24 april 2018