Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Vergaderplanning en vergaderstukken 2017:

Donderdag 6 juli 2017, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 9.30 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1     agenda
2     besllijst AB 9-12-2016
2.1  besllijst AB 13-4-2017
3     voordracht jaarstukken 2016
3.1  jaarstukken 2016
3.2  accountantsverklaring
3.3  accountantsrapport
3.4  reactie DB
4     voordracht 2e begrot.wijz. 2017
4.1  2e begrot.wijz. 2017
5     voordracht PB 2018
5.1  PB 2018
6     voordracht eindrapp. Berenschot
6.1  eindrapportage Berenschot
7     voordracht voortgang ZOG II
7.1  voortgangsrapp. ZOG II
8     voordracht voortgangsrapp. ZOH
8.1  voortgangsrapp. ZOH
8.2  samenwerkingsovk. Landschapstafel
8.3  verzonden brief minsterie I&M
9     voordracht 2e wijziging GR
9.1  wijzigingsbesluit
9.2  toelichtings wijzigingsbesluit
9.3  huidige regeling
9.4  gewijzigde regeling
10   voordracht kustpact
10.1 kustpact
11   voordracht windturbines WPH II 
 

Donderdag 6 juli 2017, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, aanvang 11.00 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1    agenda
2    besllijst AB 9-12-2016
3    voordracht jaarstukken 2016
3.1 jaarstukken 2016
3.2 accountantsverklaring
3.3 accountantsrapport
3.4 reactie DB


Donderdag 13 april 2017
, korte extra AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta,
aanvang 11.30 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1.   agenda: 
2.   Inspiratiecentrum Grevelingen
3.   Inspiratiecentrum Grevelingen - tijdelijke exploitatie
3.1 bijlage  
4.   recreatiestrand Herkingen 
4.1 bijlage

 
Donderdag 7 december 2017
, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 11.00 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Archief vergaderingen Zuidwestelijke Delta