Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Vergaderplanning 2017:

Donderdag 13 april 2017, korte extra AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 11.30 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1.   agenda

2.   Inspiratiecentrum Grevelingen

3.   Inspiratiecentrum Grevelingen - tijdelijke exploitatie

3.1 bijlage  
4.   recreatiestrand Herkingen 
4.1 bijlage

Donderdag 6 juli 2017, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 9.30 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Donderdag 7 december 2017, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 11.00 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

Vergaderingen (en stukken) 2016:

Donderdag 14 april 2016, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang: 11.30 uur; plaats: het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

 1. agenda
 2. benoeming bestuurssecretaris
   2.1 profiel bestuurssecretaris 
 3. besluitenlijst 4 dec 2015
 4. voordracht liquidatie
  4.1 notitie
 5. voordracht Alg Verord
  5.1 Alg Verord
  5.1.1 toelichting AV
  5.2 AV GREV
  5.3 AV HVL
 6. voordracht legesverord
  6.1 legesverord
  6.2 tarieventabel
  6.3 legesverord GREV
  6.4 legesverord HVL
 7. voordracht honderbeleid
  7.1 wijziging aanwijzingsbesl
  7.2 wijziging aanwijzingsbesl
  7.3 kaarten

Donderdag 7 juli 2016, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang: 9.00 uur; plaats: het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

 1. agenda
 2. besllijst AB 14 april
 3. ingek st & meded
  3.1 nota grondbeleid
  3.2 zienswijze pzh
 4. voordr jaarstukken 2015
  4.1 jaarstukken 2015
  4.2 acc rapport
  4.3 reactie DB
 5. voordr 3e begrotwijz 2016
  5.1 3e begrotwijz 2016
 6. voordr begroting 2017
  6.1 begroting 2017
 7. voordr samenwovk ZWD, SBB, PZH
  7.1 samenwovk
  7.2 toelichting
 8. voordr financ ovk
  8.1 financ ovk
 9. voordr zog 2
  9.1 zog 2
  9.2 rapp groene impuls
  9.3 visstandonderz
 10. voordr quackstrand
 11. voordr tbm
  11.1 bijlage
 12. voordr Kleijwegt 
 13. voordr zoh
  13.1 bijlage
 14. voordr slikken v flakkee
  14.1 bijlage 1
  14.2 bijlage 2
  14.3 bijlage 3
  14.4 bijlage 4
 15. voordr dig toezenden

Donderdag 7 juli 2016, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, aanvang: 10.30 uur; plaats: het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

 1. agenda
 2. besllijst 18 juni 2015
 3. ingek st & meded
 4. voordr normenkader
 5. voordr jaarstukken 2015
  5.1 jaarstukken 2015
  5.2 acc rapport
  5.3 reactie DB
 6. voordr voortg liquidatie
  6.1 liq plan 

Donderdag 13 oktober 2016, extra AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 16.00 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.*

1. agenda

2. besluitenlijst AB 7 juli

3. voordracht benoeming accountant

*NB: in afwijking van hetgeen op de agenda is vermeld is de locatie voor deze vergadering gewijzigd.

Vrijdag 9 december 2016, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, aanvang 11.00 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1. agenda

2. besluitenlijst 13 oktober 2016

3. voordracht benoeming bestuurssecretaris

4. ingek. stukken en meded.

4.1 bijgestelde financieringsovk.

4.2 bijlage overdracht prov. eigendommen

5. voordracht mandaat- en volmachtbesluit SBB

5.1 mandaat- en volmachtbesluit

5.2 mandaatlijst

5.3 volmachtlijst

6. voordracht uittredingsbesluit prov. Zeeland

6.1 brief prov. Zeeland

7. voordracht normenkader rechtmatigheid

8. voordracht najaarsrapp. 2016

8.1 najaarsrapp. 2016

8.2 4e begrot.wijz. 2016

9. voordracht 1e begrot.wijz. 2017

9.1 1e begrot.wijz. 2017

10. voordracht voortgangsrapport ZOG II

10.1 voortgangsrapport ZOG II

11. voordracht uitvoeringsprogr. ZOH

11.1 voortgangsrapport ZOH

11.2 gebiedsontwikk.

13. voordracht windtubines Hellegatsplein II

14. voordracht Grevelingenweek

14.1 brief IVN

 

Vrijdag 9 december 2016, AB-vergadering Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, aanvang 12.00 uur; plaats: Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis.

1. agenda

2. besluitenlijst 7 juli 2016

3. voordracht mandaat- en volmachtbesluit SBB

3.1 mandaat- en volmachtbesluit

3.2 mandaatlijst

3.3 volmachtlijst

4. normenkader rechtmatigheid