Heerlijk Buiten

Bestuur

Het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta is per 2 januari 2018 opgeheven. Komend jaar komt het schapsbestuur nog een aantal momenten bijeen. Het schap bevindt zich gedurende een bepaalde periode in 2018 nog in een zgn. liquidatiefase. Pas nadat de laatste vereiste formaliteiten zijn afgerond eindigt de bestuurlijke entiteit. Grondposities en erfpachtcontracten in de Grevelingen zijn inmiddels overgedragen aan de grondeigenaar Staatsbosbeheer en de grondposities in het Haringvliet zijn overgegaan naar enkele omliggende gemeenten. De algemene verordening blijft tot wederopzegging nog van kracht.

In het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta werken de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland, Hellevoetsluis, Nissewaard en Cromstrijen samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de Zuidwestelijke Delta. Het schap is opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Openbaar
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Wil je de agenda en de notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur raadplegen? Je vind ze via het menu hiernaast.

Samenstelling bestuur Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2017

Leden Dagelijks Bestuur

Naam Gemeente/organisatie Functie
De heer F.J. Tollenaar Gemeente Goeree-Overflakkee Voorzitter
Mevrouw C.M.M. Schönknecht-Vermeulen Provincie Zeeland Vice-voorzitter
De heer H.J. Flieringa Gemeente Cromstrijen  

Leden Algemeen Bestuur

Naam Gemeente/organisatie Plaatsvervanger
De heer F.J. Tollenaar Gemeente Goeree-Overflakkee De heer A.J.C. van der Vlugt
Mevrouw C.M.M. Schönknecht-Vermeulen Provincie Zeeland De heer C. van Beveren
De heer J.F. Weber Provincie Zuid-Holland De heer R.A.M. van der Sande
De heer C.H. van den Bos Gemeente Schouwen-Duiveland Mevrouw A.M.J. van Burg
De heer P.D. Hofman Gemeente Hellevoetsluis De heer C.J.A. van Lith
De heer H.J. Flieringa Gemeente Cromstrijen De heer B. Boelhouwers
De heer M. Hamerslag Gemeente Nissewaard