Heerlijk Buiten

Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten Brielse Meer Bernisse Oostvoornse Meer

In het werkingsgebied van het Recreatieschap Voorne-Putten ligt een aantal recreatiegebieden die geliefd zijn bij de inwoners uit de regio. Het Brielse Meer is populair bij watersporters. De strandjes worden druk bezocht door jongeren en gezinnen met kinderen. De Bernisse wordt gewaardeerd om de rust en de groene uitstraling. Het Oostvoornse Meer is vooral in trek bij kitesurfers, windsurfers en duikers. Fietsen en wandelen wordt in het hele gebied veel gedaan.

Het recreatieschap heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een wandel- en een fietsroutenetwerk. Komende jaar werkt het schap aan een kwaliteitsimpuls van een aantal recreatieve voorzieningen en verbindingen van de recreatiegebieden Bernisse en Brielse Meer. Ook de oevers van het Oostvoornse Meer krijgen een opknapbeurt. Het recreatieschap realiseert dit door nieuwe voorzieningen aan te leggen en bestaande voorzieningen te optimaliseren en door aanpassingen in het beheer door te voeren. Zie hier de Ontwerpnotitie Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten over de genoemde natuur- en recreatiegebieden.


Maatregelen korte termijn

In overleg met stakeholders en gemeenten is een ontwerp gemaakt voor een aantal hotspots aan het Brielse Meer en de Bernisse. Hierin is onderscheid gemaakt tussen korte termijn en lange termijn maatregelen. De fasering is afhankelijk van de beschikbare middelen. Vooralsnog is alleen een besluit genomen over de ‘korte termijn maatregelen’. Voor het Oostvoornse Meer is in afstemming met gemeente Westvoorne en de betrokken ondernemers een schetsontwerp opgesteld die voorziet in een kwaliteitsimpuls voor de entree aan de noordoever. 

De voorbereidingen zijn nagenoeg gereed. In de 1e helft van 2019 zullen op verschillende locaties werkzaamheden uitgevoerd worden. De hoofdlijnen hebben we hier op een rij gezet:

Brielse Meer:

 • Vervangen 2 openbare toiletvoorzieningen Brielse Meer (locaties Brielse Brug, Familiestrand) – uitvoering:  januari – april 2019

 • Herinrichten strand Krabbeplaat – uitvoering: maart-april 2019

 • Onderhoud beplanting familiestrand -  uitvoering: februari-april 2019

 • Herinrichten locatie Brielse Brug, inclusief groot onderhoud steiger Geuzenkreek – uitvoering: maart-mei 2019

   

Oostvoornse Meer:

 • Oprichten nieuwe openbare toiletvoorziening Oostvoornse meer Noord – uitvoering: januari – april 2019

 • Herinrichten parkeerterrein en entree – uitvoering: februari - april 2019

 

Bernisse:

 • Oprichten nieuwe openbare toiletvoorziening Stompaardse Plas – uitvoering: januari – april 2019

 • Opknappen parkeerplaatsen, strand en entree Hoenderhoek – uitvoering: februari - april 2019

 • Onderhoud beplanting, plaatsen picknicksets Geervliet – uitvoering: februari - april 2019

 • Aanbrengen drijvend steiger Geervliet – uitvoering: februari - april 2019

 

We streven ernaar de werkzaamheden rond 1 mei af te ronden.