Heerlijk Buiten

Bestuur

In het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg werken de provincie Zuid-Holland en de gemeenten  Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard, Rotterdam en Westvoorne samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie. Het schap is opgericht vanuit de Wet gemeenschappelijke Regelingen. 

Vergaderen
Het Algemeen Bestuur bestuurt het recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg, het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. 

Openbaar
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Wil je de agenda en de notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur raadplegen? Je vind ze via het menu hiernaast.

Bestuur > Bestuur > Logo Provincie Zuid-Holland // logo provincie zuid-holland.jpg (99 K)    Bestuur > Bestuur > Logo Brielle // logo brielle.jpg (29 K)  Bestuur > Bestuur > Logo Hellevoetsluis // logo hellevoetsluis.jpg (106 K)         Bestuur > Bestuur > Logo Rotterdam // logo rotterdam.jpg (63 K)  Bestuur > Bestuur > Logo Westvoorne // logo westvoorne.jpg (107 K)  De samenstelling van het bestuur

Dagelijks Bestuur

Naam

Gemeente/organisatie

Functie

De heer F. Vermeulen

Provincie Zuid-Holland

Voorzitter

De heer D.A. Verbeek

Gemeente Brielle

Vice-voorzitter

De heer P.D. Hofman

Gemeente Hellevoetsluis

Secretaris

De heer B.J. Eerdmans

Gemeente Rotterdam

 

De heer M. Hamerslag

Gemeente Nissewaard

 

Mevrouw P. Blok

Gemeente Westvoorne

 


Algemeen Bestuur

Nr.

Naam

Gemeente/organisatie

Plaatsvervanger

1

De heer F. Vermeulen

Provincie Zuid-Holland

Mevrouw A.W. Bom - Lemstra

2

De heer R.A.M. van der Sande

Provincie Zuid-Holland

De heer J.F. Weber

3

De heer A.L.H. Visser

Gemeente Rotterdam

De heer P.J. Langenberg

4

De heer B.J. Eerdmans

Gemeente Rotterdam

De heer P.J. Langenberg

5

De heer M. Hamerslag

Gemeente Nissewaard

Mevrouw C. Mourik

6

De heer J.W. Mijnans

Gemeente Nissewaard

Mevrouw C. Mourik

7

Mevrouw P. Blok

Gemeente Westvoorne

De heer A.L. van der Meij

8

De heer W.A. Sjoukes

Gemeente Westvoorne

De heer J. Rouss

9

De heer D.A. Verbeek

Gemeente Brielle

 

10

Mevrouw I.Y. de Groot

Gemeente Brielle

 

11

De heer P.D. Hofman

Gemeente Hellevoetsluis

De heer C.D.G. van Leeuwen

12

De heer C.J. A. van Lith

Gemeente Hellevoetsluis

De heer J. Rijkeboer