Heerlijk Buiten

Watercompensatie vanwege A16 Rotterdam

Recreatieschap Rottemeren creëert tussen november 2018 en juni 2019 jaar in samenwerking met Rijkswaterstaat zo’n 2,5 hectare aan extra waterpartijen in recreatiegebied Rottemeren. Deze watercompensatie is nodig vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos. Aannemer GKB legt de extra sloten en ondiepe plassen aan op drie locaties in Bergschenhoek.

Nut en noodzaak

De aanleg van de Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlak wordt verhard met asfalt, bovendien verdwijnen enkele sloten. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen, neemt daardoor af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden, bijvoorbeeld in sloten of ondiepe plassen. Dit wordt watercompensatie genoemd. Recreatieschap Rottemeren gaat deze watercompensatie voor Rijkswaterstaat uitvoeren.

Drie locaties

Aannemer GKB werkt aan drie locaties in Bergschenhoek:

  • Verbreden watergang langs het fietspad nabij Hoekse Park West

  • Verbreden Kooitocht langs de Anthony Lionweg

  • Aanleggen ondiepe plas ten zuiden van het Ridderzwampad


Kaartje: drie locaties watercompensatie


Het werk

Voor de aanleg van de waterpartijen moeten struiken en enkele bosschages gekapt worden. Daarna wordt grond afgegraven en afgevoerd en worden de taluds opnieuw ingezaaid. Bij het Ridderzwampad wordt bovendien een oeverzwaluwwand geplaatst. Met de gemeente Lansingerland hebben we afgesproken dat de gekapte bosschages worden gecompenseerd door de aanplant van nieuwe bomen in de Vlinderstrik in Lansingerland.

Nog meer ruimte nodig voor waterberging

Naast de 2,5 hectare is nog ongeveer 1,8 hectare aan ruimte nodig om regenwater te kunnen bergen. Rijkswaterstaat en Recreatieschap Rottemeren onderzoeken welke locaties hiervoor geschikt zijn en voeren hierover overleg met belanghebbenden.