Heerlijk Buiten

Rottemeren Algemeen Bestuur 26 juni 2017

Vergaderingen Algemeen Bestuur 2017

Maandag 6 maart 2017 15.00-16.30 uur geannuleerd
Maandag 1 mei 2017 15.00-16.30 uur  
Maandag 26 juni 2017

15.00-16.30 uur

 

Maandag 27 november 2017                             

15.00-16.30 uur

 

Agenda voor de AB-vergadering van 26 juni 2017

Reguliere vergadering (15:00-16:30 uur)

1. Agenda

2. Verslag-en Besluitenlijst AB 1 mei 2017

3. Ingekomen stukken en mededelingen

3a Mededeling 1 Biodiversiteit visdiefeilandjes

3b Mededeling 2 Planmatig Beheer Bos & Essentaksterfte

4a Gemeeschappelijke Regeling

4.a.1 Belegvel Gemeenschappelijke Regeling

4.a.2 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

4.a.3 Kaart Gemeenschappelijke Regeling

4.a.4 Toelichting Gemeenschappelijke Regeling

4.a.5 Overzicht verschillen feitelijk bestaande situatie en Collegeregeling

4b Gebiedsverordening

4.b.1 Belegvel Voorstel DB vaststelling Gebiedsverordening

4.b.2 Brief voorstel aan college over Gebiedsverordening

4.b.3 Verordening voor het recreatiegebied Rottemeren 2018

4.b.4 Kaart Gebiedsverordening Rottemeren

5a Jaarstukken 2016

5.a.1 Belegvel Jaarstukken 2016

5.a.2 Jaarstukken 2016 gewaarmerkt

5.a.3 Controleverklaring 2016

5.a.4 Accountantsverslag 2016

5.a.5 Reactie DB op accountantsverslag

5b 2e Begrotingswijziging

5b Belegvel 2e Begrotingswijziging 2017

5c Programmabegroting 2018

5.c.1 Belegvel Programmabegroting 2018

5.c.2 Programmabegroting 2018

5.c.3 Zienswijze Lansingerland op Programmabegroting 2018

6. Archiefverordening

6a Belegvel Archiefverordening

6b Bijlage Archiefverordening

6c Zienswijze Lansingerland op Archiefverordening

7. Rotteconferentie, Belofte van de Rottemeren

Tweede oproep vergadering

De vergaderingen van het Algemeen bestuur zijn openbaar en vinden plaats in de Retraiterie Rottemeren, Rottedijk 11, te Bleiswijk. 

Vergaderingen Dagelijks Bestuur 2017

Maandag 13 februari 2017                                                   16.00- 17.00 uur
Maandag 10 april 2017 16.00- 17.00 uur
Maandag 29 mei 2017 16.00- 17.00 uur
Maandag 2 oktober 2017                           16.00- 17.00 uur
   


Archief vergaderingen Rottemeren