Heerlijk Buiten

Vaarnetwerk de Rotte fase 2

opening vaarnetwerk Midden-Delfland en WestlandIn 2017 is het vaarnetwerk de Rotte opgeleverd. In de regio Rotterdam kun je nu varen van knooppunt naar knooppunt met kajuitboot, sloep of kano. Om het gebruik van het vaarnetwerk te stimuleren en het netwerk nog aantrekkelijker te maken, zijn we een vervolgproject gestart.

Verbeteren van routes
We onderzoeken waar we routes kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door de bedieningstijden van bruggen en sluizen te verbeteren. Ook gaan we een haalbaarheidsondezoek doen naar het opheffen van fysieke knelpunten in het vaarnetwerk, zoals te lage bruggen. Bovendien kijken we of we het vaarnetwerk kunnen uitbreiden.

Verbeteren voorzieningen
Het varen wordt aantrekkelijker als er meer voorzieningen zijn langs de routes, zoals overdraagplaatsen voor kano’s en aanlegsteigers voor sloepen en kajuitboten. In overleg met belanghebbenden maken we hiervoor een plan en bespreken we welke voorzieningen we alvast uit kunnen voeren.

Promotie Varen op de Rotte
We willen graag dat nog meer mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden om te varen op de Rotte en omgeving. Daarom kijken we op welke manier we het varen extra kunnen promoten, bijvoorbeeld door informatie te ontsluiten op internet, via artikelen in watersportbladen en door mee te doen met een waterportbeurs.

Belanghebbenden
Bij dit project betrekken we belanghebbenden, zoals jachthavens en watersportverenigingen, botenverhuurbedrijven, omwonenden en dergelijke.

Planning
Het project loopt van 2018 tot en met eind 2019.