Heerlijk Buiten

Marketing en programma van de Rotte

marketing en programma de RotteDe Rotte en omliggende gebieden bekender maken bij (potentiële) bezoekers en zorgen voor een positief imago van de Rotte. Dat is het doel waar Ondernemersvereniging de Rottemeren, Stichting Plezierrivier de Rotte, gemeente Rotterdam en Recreatieschap Rottemeren zich gezamenlijk voor inzetten.

We zien graag dat bezoekers vaker gebruik maken van de rivier en de omliggende gebieden, dat ze er langer blijven en meer besteden. We willen dat de Rotte en omliggende gebieden (nog) meer gezien worden als een vrijetijdsbesteding voor ontspanning en plezier. Daarmee dragen we bij aan welzijn en gezondheid van de inwoners en het biedt bovendien extra kansen voor ondernemenden.

Gebiedsmarketing
Om deze doelen te bereiken zetten we gebiedsmarketing in. De marketingstrategie voor de Rotte van bron tot dam is daarvoor de basis. De strategie is samen met Bureau Buhrs en de ondernemenden in het gebied ontwikkeld.
Vanuit het concept Ook dit is de Rotte laten we de diversiteit van de Rotte en omliggende gebieden zien. De pay-off Ook dit is de Rotte is de kapstok die ondernemenden in het gebied kunnen gebruiken om hun aanbod over het voetlicht te brengen, zich te profileren en met elkaar samen te werken.

Uitvoering van de marketing
De uitvoering van de marketing gebeurt namens de vier samenwerkende partijen door Ondernemersvereniging De Rottemeren.

Vervolg op project Verhaallijnen
Het project marketing en programmering van de Rotte bouwt voort op het project Verhaallijnen, waarbij een gezamenlijk ontwikkelingsperspectief voor de Rotte van bron tot dam en de website
derotte.nl zijn ontwikkeld. Doel van dit initiatief was om het gebied van de Rotte en
omgeving te versterken en de aantrekkelijkheid en bekendheid te vergroten.