Heerlijk Buiten

Marketing en programma van de Rotte

Projecten > RM > marketing en programma de Rotte // thema_van_bron_tot_dam.jpg (131 K)De Rotte is een prachtig veenriviertje met daaraan grenzend mooie recreatiegebieden, parken en pleinen. Lang niet alle inwoners van Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam zijn op de hoogte van de vele recreatieve mogelijkheden die de rivier en omgeving biedt. Daar willen we verandering in brengen.

Een en hetzelfde beeld
We willen graag dat ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden gezamenlijk één en hetzelfde beeld neerzetten van de Rotte van bron tot dam, waardoor recreanten het gebied beter vinden, herkennen en kunnen beleven. En het gebied bovendien beter gebruikt wordt.

Promoten van de Rotte en omgeving 
Daarom laten we een sterke marketing- en communicatiestrategie ontwikkelen. Dat helpt om de Rotte en omgeving te positioneren, te branden en te promoten bij het publiek. Het is de kapstok waaraan arrangementen, evenementen, routes, bewegwijzering en dergelijke gekoppeld kunnen worden. Er komt dan meer samenhang in het recreatieve aanbod van de Rotte van bron tot dam. En ondernemers krijgen een sterk merk in handen om hun aanbod rondom de Rotte te promoten. 

Samenwerken
Het Recreatieschap Rottemeren, Gemeente Rotterdam, de Stichting Plezierrivier De Rotte en ondernemers uit het stroomgebied van de Rotte en andere belanghebbenden werken hierbij nauw met elkaar samen. De marketingstrategie leidt tot een toolkit van communicatieproducten die ondernemers en andere partijen kunnen gebruiken bij de marketing van hun aanbod. Ook wordt een voorstel gemaakt voor programmering van activiteiten/evenementen op en langs de Rotte, die de gekozen positionering van de Rotte van bron tot dam versterkt.

Aan de slag
Bureau Buhrs is eind 2016 aan de slag gegaan om, samen met de gebiedspartijen, een marketingstrategie te ontwikkelen. Hiervoor organiseert zij in de eerste helft van 2017 drie workshops, waarin ondernemers, gemeenten en belangengroepen meedenken hoe we de Rotte en omliggende gebieden het beste op de kaart kunnen zetten.  

Vervolg op project Verhaallijnen
Het project marketing en programmering van de Rotte bouwt voort op het project Verhaallijnen, waarbij een gezamenlijk ontwikkelingsperspectief voor de Rotte van bron tot dam en de website derotte.nl zijn ontwikkeld. Doel van dit initiatief was om het gebied van de Rotte en omgeving te versterken en de aantrekkelijkheid en bekendheid te vergroten. 

De Rotte verdient het
Marketing en programmering van de Rotte is een van de projecten van 'De Rotte verdient het', een gebiedsgericht programma dat zorgt voor een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied Rottemeren dat recreanten in beweging brengt, dat ondernemers volop kansen biedt en waar het beheer efficiënt en effectief is. Het recreatieschap realiseert dit samen met andere partijen en vanuit de visie dat sport en outdoor, leisure, zorg en gezondheid en (duurzaam) ondernemen de leidende thema's zijn om het recreatiegebied Rottemeren vorm te geven.