Heerlijk Buiten

Bestuur

In het Recreatieschap Rottemeren werken de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Rottemeren. Het schap is op 12 januari 1967 opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In 1970 werd de Bleiswijkse Zoom ingericht. Daarna volgden de Zevenhuizer Zoom, het Lage Bergse Bos, de Zevenhuizerplas, het Hoge Bergse Bos, het Nessebos, de Bleiswijkse Fles en de Eendragtspolder.

Vergaderen
Het Algemeen Bestuur bestuurt het recreatieschap Rottemeren, het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 4 x per jaar, het Algemeen Bestuur 2 x per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over.

Bestuur > Bestuur > Logo Provincie Zuid-Holland // logo provincie zuid-holland.jpg (99 K) Bestuur > Bestuur > Logo Lansingerland // logo lansingerland.jpg (35 K) Bestuur > Bestuur > Logo Rotterdam // logo rotterdam.jpg (63 K) Bestuur > Bestuur > Logo Zuidplas // logo zuidplas.jpg (108 K)

Openbaar
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. Wil je de agenda en de notulen van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur raadplegen? Je vind ze via het menu hiernaast.

De samenstelling van het bestuur:

Leden Dagelijks Bestuur 

Naam

Deelnemer. functie

Plaatsvervanger

Dhr. R.A. Janssen (voorzitter)

Provincie Zuid-Holland

Dhr. J.F. Weber

Dhr. B.J. Eerdmans

Gemeente Rotterdam

Dhr. A.L.H. Visser

Dhr. J. Heuvelink

Gemeente Lansingerland

Dhr. S. Fortuyn

Dhr. D.B. van Woudenberg

Gemeente Zuidplas

.

Leden Algemeen Bestuur

Naam

Deelnemer, functie

Plaatsvervanger

Dhr. R.A.Janssen

Provincie Zuid-Holland

Mevr. A.W. Bom-Lemstra

Dhr. R.A.M. van der Sande

Provincie Zuid-Holland

Dhr. F. Vermeulen

Dhr. J.F. Weber

Provincie Zuid-Holland

-

Dhr. J. Heuvelink

Gemeente Lansingerland

Dhr. S. Fortuyn

Mevr. I. den Heijer

Gemeente Lansingerland

Dhr. E. Neeleman

Mevr. K. Arends

Gemeente Lansingerland

Dhr. J.P. Blonk

Dhr. D.B. van Woudenberg

Gemeente Zuidplas

Dhr. K.J.G. Kats,

Lid college B&W

Dhr. J. Hordijk

Gemeente Zuidplas

Mevr. J.T.C. Vroegop

Gemeente Zuidplas

Dhr. A.L.H. Visser

Gemeente Rotterdam

 

Dhr. B.J. Eerdmans

Gemeente Rotterdam

 

Dhr. P.J. Langenberg

Gemeente Rotterdam