Heerlijk Buiten

Bestuur

In het Recreatieschap Rottemeren werken de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Rottemeren. Dit is geregeld in de gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Rottemeren zoals deze per 1 januari 2018 gewijzigd is vastgesteld. Het schap is op 12 januari 1967 opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In 1970 werd de Bleiswijkse Zoom ingericht. Daarna volgden de Zevenhuizer Zoom, het Lage Bergse Bos, de Zevenhuizerplas, het Hoge Bergse Bos, het Nessebos, de Bleiswijkse Fles en de Eendragtspolder.

Vergaderen
Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt het recreatieschap Rottemeren, het Dagelijks Bestuur (DB) stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het DB vergadert circa 4 x per jaar, het AB 2 x per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over.

 Bestuur > Bestuur > Logo Lansingerland // logo lansingerland.jpg (35 K) Bestuur > Bestuur > Logo Rotterdam // logo rotterdam.jpg (63 K) Bestuur > Bestuur > Logo Zuidplas // logo zuidplas.jpg (108 K)

Openbaar
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De data en de notulen daavan kun je vinden via het menu hiernaast.

Leden Dagelijks Bestuur 

Naam - functie

Deelnemer

Plaatsvervanger

Dhr. B.J. Eerdmans, voorzitter

Gemeente Rotterdam

Dhr. A.L.H. Visser

Dhr. J. Heuvelink

Gemeente Lansingerland

Dhr. S. Fortuyn

Dhr. D.B. van Woudenberg

Gemeente Zuidplas

Dhr. D.A. de Haas

   

.

Leden Algemeen Bestuur

Naam

Deelnemer

Plaatsvervanger

Dhr. B.J. Eerdmans, voorzitter

Gemeente Rotterdam

Dhr. P.J. Langenberg

Dhr. A.L.H. Visser

Gemeente Rotterdam

Dhr. P.J. Langenberg

Dhr. J. Heuvelink

Gemeente Lansingerland

Dhr. A. Abee

Dhr. S. Fortuyn

Gemeente Lansingerland

Dhr. A. Abee

Dhr. D.B. van Woudenberg

Gemeente Zuidplas

Dhr. J. Hordijk

dhr. D.A. de Haas

Gemeente Zuidplas

Dhr. J. Hordijk