Heerlijk Buiten

Vergaderingen

Vergaderschema 2017

Vergaderingen Midden-Delflandraad

Vrijdag 10 maart 2017 09.00-10.30 uur
Vrijdag 24 maart 2017 EXTRA VERGADERING 12.00-12.30 uur
Vrijdag 7 juli 2017  
09.00-10.30 uur
Vrijdag 1 december 2017                                  
 09.00-10.30 uur 

De vergaderingen van de Midden-Delflandraad zijn openbaar en vinden plaats (tenzij anders vermeld) in het kantorengebouw Schieburg te Schiedam.  

Vergaderingen Dagelijks Bestuur

Vrijdag 3 februari 2017 09.00-10.00 uur
Vrijdag 7 april 2017 09.00-10.00 uur 
vrijdag 16 juni 2017               09.00-10.00 uur
Vrijdag 13 oktober 2017                                   09.00-10.00 uur


Agenda voor de EXTRA vergadering van de Midden-Delflandraad van 24 maart 2017, 12.00-12.30 uur

1. Opening en mededelingen
2. Verslag- en besluitenlijst vergadering MDR 10 maart 2017
3. Overdracht erfpacht- en exploitatiecontracten, Bijlage
4. Rondvraag en sluiting
Archief vergaderingen Midden-Delfland