Heerlijk Buiten

Routestructuurplan

Midden-Delfland is een open midden gebied waarin volop gerecreëerd wordt. Het Routestructuurplan Midden-Delfland zorgt voor een uitbreiding van recreatieve routes. Er komen aantrekkelijke skateroutes, kanoroutes, een mountainbikeparcours, ruiterroutes en wandelroutes. Ook komt er een nieuwe fietsverbinding tussen het Delftse sciencepark Technopolis en het Ackerdijkse Bos. Een fietsknooppuntensyseem is inmiddels gerealiseerd.

Skateroutes
Het skateroutenetwerk gaat over bestaande (fiets)paden. Deze paden worden, waar dat nodig is, geschikt gemaakt om te skaten door grof asfalt te vervangen door glad asfalt. Het netwerk wordt bewegwijzerd. In 2015 is het netwerk opgeleverd.

Mountainbikeparcours
In de Broekpolder in Vlaardingen is een 12 kilometer lang mountainbikeparcours gerealiseerd. Het is geschikt voor zowel sportieve beginners en gevorderde bikers. In november 2013 is het parcours feeestelijk geopend door Marianne Vos, samen met gedeputeerde Ingrid de Bondt en schapsbestuurder Jan Robberegt. Bekijk het filmpje van de opening. Klik hier voor de route. 

Kanoroutenetwerk
Er wordt een netwerk van kanoroutes Delfland gerealiseerd over poldersloten en boezemwateren in Midden-Delfland. Verspreid over het gebied komen startpunten met steigers waar u de auto kunt parkeren en de kano te water kunt laten. Kanoverhuurders zijn aangetakt op het netwerk. Verdeeld over de routes zijn er rustplaatsen waar de kano aangelegd kan worden, bijvoorbeeld om een kopje koffie te drinken of van een lekkere lunch te genieten. Er komen overdraagplaatsen bij obstakels, zoals een te lage brug. Het routenetwerk wordt bewegwijzerd via een vaarknooppuntensysteem. De kanosteigers zijn inmiddels gerealiseerd, de bewegwijzering van het vaarknooppuntensysteem zijn in 2015 opgeleverd. Kijk ook bij Watersportactieplan.

Ruiterroutenetwerk
Er is een ruiterroutenetwerk vastgesteld in overleg met belanghebbenden. Het maakt deels gebruik van ruiterpaden die al aanwezig zijn. De ontbrekende ruiterpaden worden aangelegd en het hele ruiterroutenetwerk wordt voorzien van bebording. 

Wandelroutes
In Midden-Delfland worden nieuwe wandelmogelijkheden Delfland gerealiseerd over verharde en onverharde paden. De route gaat deels door weilanden en natuurgebieden. De eerste fase is inmiddels afgerond: in de zomer van 2014 zijn vijf boerenpaden geopend. De routes zijn hier te downloaden. 

Fietsverbinding TU Delft/Ackerdijkse Bos
Het Recreatieschap Midden-Delfland en de gemeente Delft realiseren tussen TU Delft en het Ackerdijkse Bos een nieuwe fietsverbinding. Naast 2 km fietspad komt hier een brug over de 35 meter brede Karitaatmolensloot aan de zuidrand van Delft. Een prijsvraag onder studenten van de TU-Delft heeft een mooi ontwerp voor de brug opgeleverd in 2014. De brug is in 2016 gerealiseerd. Bekijk hier een filmpje over het project, gemaakt door Jong en Goed https://youtu.be/cBV8cM40peI.

Relatie aanleg met rijksweg A4
Het project ‘Recreatieve routestructuur’ is een onderdeel van het programma van de Integrale Ontwikkeling voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam (IODS). Dit is een gebiedsgericht programma dat zorgt voor de ontwikkeling van zeven vierkante kilometer gebied inclusief de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. In 2015 is de snelweg in gebruik genomen.

Skaten in Midden-Delfland