Heerlijk Buiten

Ecologische verbindingszone

De Provincie Zuid-Holland investeert in de ecologische kwaliteit van recreatiegebieden in Midden-Delfland. Het natuurgebied de “Vlaardingse Vlietlanden” wordt verbonden met de “Ackerdijckse Plassen”. Deze ecologische verbinding loopt door de recreatiegebieden “Woudhoek” en “Holierhoek”. Een gedeelte van dit traject is al aangelegd, namelijk het gedeelte tussen de spoorweg Delft-Schiedam en de Ackerdijkse Plassen.

Staatsbosbeheer heeft in opdracht van de provincie een schetsontwerp gemaakt voor het andere gedeelte van het traject, de ecologische verbindingszone tussen de Vlaardingervaart en de spoorweg Delft-Schiedam.

De ecologische verbinding wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de noordse woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de Vlaardingse Vlietlanden en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone is het leefgebied van de dieren uit te breiden. Zo kan de woelmuis zich verplaatsen van a naar b.

Noordse woelmuis
De noordse woelmuis leeft op de grens van nat en droog langs de oevers van watergangen. Op zijn route heeft hij soms een iets groter leefgebied nodig, een moerasstrook. De ecologische zone wordt dan ook voornamelijk ingericht langs watergangen. De woelmuis mijdt contact met andere muizen en heeft niets met huizen, bomen en tuinen.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 16 maart organiseert Staatsbosbeheer van 16.00 uur tot 20.00 uur een informatieve tentoonstelling in Natuurcentrum de Boshoek om het ontwerp voor de ecologische verbindingszone (EVZ) toe te lichten. Het adres is Bospad 3 in Schiedam. We willen u van harte uitnodigen om deze tentoonstelling te komen bekijken. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.