Heerlijk Buiten

Herinrichting Oeverbos

2016 oeverbos Midden Delfland

Eind jaren zeventig is het Oeverbos ingericht als recreatiegebied, aan de noordoever van het Scheur tussen Vlaardingen en Maassluis. Het gebied is gelegen in de gemeente Vlaardingen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer namens Recreatieschap Midden-Delfland. In bijna 40 jaar tijd ontwikkelde het Oeverbos zich tot een volwassen groengebied dat intensief gebruikt wordt voor buitenstedelijke recreatie. Het Oeverbos wordt in de komende jaren in twee delen heringericht, oost en west.

Herinrichting Oeverbos-Oost
Het Oeverbos ondergaat een flinke renovatie. In januari 2017 zijn de eerste werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos gestart. De start van de herinrichting is toen gemarkeerd met het planten van de eerste boom.

Inmiddels is Oeverbos-Oost weer gedeeltelijk opengesteld voor bezoekers, terwijl de laatste fase van de herinrichting nog bezig is. Aan de oeverzijde is een parkweide met losse boomgroepen ingericht. Zo is er vanuit het groen volop uitzicht over 't Scheur en de voorbij varende schepen. Er is in het gebied ook een nieuwe padenstructuur en langs het fietspad een wandelpad aangelegd. De jonge aangeplante bomen en het nieuwe gras hebben het erg zwaar gehad met de droogte in de zomermaanden, het terrein is daarom nog niet geschikt voor dagrecreatie. Eind 2018 is de opfrisbeurt van Oeverbos-Oost klaar.

Nieuwsgiering naar het nieuwe Oeverbos?
Bekijk het ontwerp van het Oeverbos en de planvorming.

Bodemsanering
Voorafgaand aan de herinrichting heeft er in het Oeverbos een bodemsanering plaatsgevonden. Op de locatie van het Oeverbos is in het verleden baggerspecie aangebracht. De saneringsopgave houdt in dat een nieuwe en schonere laag grond op de huidige bodem is opgebracht. De herinrichting is gestart nadat de nieuwe leeflaag is aangelegd.

Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland / herinrichting Oeverbos-West Rijkswaterstaat
Het project herinrichting Oeverbos is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft een directe impact op het Oeverbos. Staatsbosbeheer draagt in september 2018 het eigendom van het westelijke deel van het Oeverbos over aan Rijkswaterstaat. Dit deel zal een aantal jaren gebruikt worden als werkterrein en wordt opnieuw ingericht en gesaneerd na de aanleg van de Blankenburgverbinding. 

Nieuw Waterland is de nieuwe naam waaronder alle projecten vallen ter verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg. Voor meer informatie over de andere projecten zie  https://nieuw-waterland.nl/

  

Nieuw Waterland logo