Heerlijk Buiten

Herinrichting Oeverbos

2016 oeverbos Midden Delfland

Eind jaren zeventig is het Oeverbos ingericht als recreatiegebied. Het Oeverbos heeft zich in bijna 40 jaar tijd ontwikkeld tot een volwassen groengebied dat intensief gebruikt wordt voor buiten stedelijke recreatie. Het Oeverbos wordt in de komende jaren in twee delen (oost en west) heringericht. De aanpassingen in het gebied moeten leiden tot een toename van bezoekersaantallen en een hogere waardering door de bezoeker.

Herinrichting Oeverbos oost
Het Oeverbos ondergaat een flinke renovatie. In januari 2017 zijn de eerste werkzaamheden in het oostelijk deel van het Oeverbos gestart. Aan de oeverzijde komt een parkweide met losse boomgroepen. Zo is er vanuit het groen volop uitzicht over 't Scheur en de voorbij varende schepen. Er komt in het gebied ook een nieuwe padenstructuur en langs het fietspad een wandelpad.
Tegelijk met de herinrichting heeft er in het Oeverbos een bodemsanering plaatsgevonden. Op de locatie van het Oeverbos is in het verleden baggerspecie aangebracht. De saneringsopgave houdt in dat een nieuwe leeflaag op de bodem moet worden opgebracht. De herinrichting is gestart nadat de nieuwe leeflaag is aangelegd. De werkzaamheden zijn gereed eind 2018.

Tijdens de werkzaamheden is het westerlijke deel van het Oeverbos toegankelijk, waarin restaurant het Oeverbos en de nabije parkeerplaats zijn gelegen. In januari 2018 is de start van de herinrichting van het Oeverbos gemarkeerd met het planten van de eerste boom.
Eind 2018 is de opfrisbeurt klaar.

Bent u nieuwsgiering naar het nieuwe Oeverbos?
Bekijk hier het ontwerp van het Oeverbos en de planvorming.

Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding / herinrichting Oeverbos west
Het project herinrichting Oeverbos is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding. De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft een directe impact op het Oeverbos. Rijkswaterstaat zal het westelijk deel van het Oeverbos een aantal jaren gebruiken als werkterrein en wordt ingericht en gesaneerd na de aanleg van de Blankenburgverbinding. 

Het Oeverbos is een bestaand groengebied van 2 kilometer lang en 180 meter breed aan de noordoever van het Scheur tussen Vlaardingen en Maassluis. Het is gelegen in de gemeente Vlaardingen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer namens Recreatieschap Midden-Delfland. In het kader van de aanleg van de Blankenburgverbinding zijn door de provincie Zuid-Holland (ondersteund door de DCMR), G.Z-H en Rijkswaterstaat voorbereidingen getroffen voor de sanering van het Oeverbos.

Het programma Nieuw Waterland is de nieuwe naam waaronder alle projecten vallen ter verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg.  

Nieuw Waterland logo

2016 Oeverbos Midden Delfland