Heerlijk Buiten

Projecten Midden-Delfland

In onderstaande kaart en lijst ziet u een selectie van projecten die er in Midden-Delfland plaatsvinden, zowel onze eigen projecten, als die van derden.

Kaartlagen

  • Projecten van ons
  • Projecten van derden
1

Routestructuurplan

Het Routestructuurplan Midden-Delfland zorgt voor een uitbreiding van recreatieve routes.

Lees meer

2

Omgevingsfonds Midden-Delfland

Subsidieregeling Midden-Delfland

Lees meer

3

Blankenburgverbinding en kwaliteitsprogramma

In opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat worden momenteel diverse onderzoeken uitgevoerd als voorbereiding op de Blankenburg verbinding.

Lees meer

4

Herinrichting Oeverbos

Lees meer

5

Ecologische verbindingszone

Lees meer