Heerlijk Buiten

Omgevingsfonds

Het Recreatieschap Midden-Delfland beheert het Omgevingsfonds Midden-Delfland (voorheen het DOP NOAP-fonds). Het wordt ingezet om de leefomgeving in Midden-Delfland te verbeteren. Activiteiten die bijdragen aan een betere kwaliteit van milieu, natuur, cultuurwaarden en beleving van het gebied Midden-Delfland worden gestimuleerd.

Let op:
De subsidieregeling wordt beëindigd op 31 december 2018. Vanaf die datum worden geen nieuwe subsidies meer verleend. Subsidies die vóór 31 december 2018 zijn verleend, lopen gewoon door zoals op de subsidieverleningsbrief is vermeld. U kunt nog subsidie bij het Omgevingsfonds aanvragen tot en met 15 december 2018.

De aanvraag moet uiterlijk op zaterdag 15 december per post binnen zijn. Aanvragen die dan niet binnen zijn, kunnen niet meer worden behandeld.

Het indienen van een subsidieaanvraag gaat – net als voorheen – middels een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, uitleg van het project, kostenbegroting, locatieaanduiding naar:

   Recreatieschap Midden-Delfland
   t.a.v. Omgevingsfonds Midden-Delfland
   Postbus 58174
   1040 HD Amsterdam

De aanvraag uiterlijk 15 december mailen kan ook, naar: omgevingsfondsmd@staatsbosbeheer.nl

LET OP: subsidieaanvragen kunnen NIET meer afgegeven worden op het Staatsbosbeer-kantoor in Schiedam, vanwege verhuizing.

Reeds verleende subsidies blijven gelden
Voor de partijen die eerder een subsidie uit het omgevingsfonds hebben toegezegd gekregen, verandert er niets. Deze subsidies worden de komende jaren gewoon afgewikkeld door de coöperatie, volgens de daaraan verbonden voorwaarden van de subsidieregeling.

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht of zie de Veelgestelde vragen.

Voor wie is het fonds?
Particulieren, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en overheden kunnen een subsidieaanvraag bij het Omgevingsfonds Midden-Delfland indienen.

Criteria
De activiteit moet vallen binnen het werkingsgebied van het recreatieschap en de beoogde doelstellingen. De doelstellingen zijn gevat in de 4 subsidiecategoriën:

  • Milieu (bodem, water, lucht, geluid)
  • Natuur (flora, fauna, ecologie)
  • Cultuur (landschap, cultuurhistorie, archeologie, kunst in de buitenruimte)
  • Beleving (toegankelijkheid, informatie- en recreatievoorzieningen, educatie)

Hier kunt u een overzicht inkijken van verleende subsidies.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • U vraagt subsidie aan voor u van start gaat;
  • U kunt het hele jaar door aanvragen met het aanvraagformulier Omgevingsfonds;
  • U ontvangt binnen acht weken uitsluitsel.

Heeft u vragen?
E-mail: omgevingsfondsmd@staatsbosbeheer.nl
Tel: 010 – 298 1508 of 010 – 298 1010.


Downloads

Omgevingsfonds Midden Delfland