Heerlijk Buiten

Bestuur

Vanaf 1 januari 2018 is het Recreatieschap Midden-Delfland in liquidatie
De opvolger is de Coöperatie Beheer Groengebieden Midden-Delfland UA. De benoemde bestuurders zijn: dhr. G. ten Dolle (voorzitter), gemeente Delft, dhr. H.W. Verlinde (secretaris), gemeente Midden-Delfland & dhr. J.A. Freie (penningmeester), gemeente Maassluis. Ten tijde van de liquidatie, is het Recreatieschap Midden-Delfland nog verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en onderhoud van de gebieden. De samenstelling van het bestuur treft u hieronder.


In het Recreatieschap Midden-Delfland werken de gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland,  Schiedam, Vlaardingen en Westland samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Midden-Delfland. Het schap is in 1983 opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Vergaderen
Het Algemeen Bestuur, de Midden-Delflandraad genoemd, bestuurt het recreatieschap Midden-Delfland, het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 4 x per jaar, de Midden-Delflandraad 2 x per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over.

Openbaar
De vergaderingen van de Midden-Delflandraad zijn openbaar. Wil je de agenda en de notulen van de vergaderingen raadplegen? Je vind ze via het menu hiernaast.

 Logo Delft Logo Maassluis Logo Midden-Delfland  Logo SchiedamLogo VlaardingenLogo Westland

De samenstelling van het voorgaand bestuur

Leden Dagelijks Bestuur

     
Naam

 Gemeente/ organisatie

 Functie

Dhr. S.M. Brandligt

 Gemeente Delft

 Voorzitter 

Dhr. G. Van der Wees

 Gemeente Maassluis

 Secretaris alsmede plaatsvervangend voorzitter

mevr. S. Smit

 Gemeente Midden-Delfland

Dhr. A.F. De Leede 
Dhr. J.W. Ooijevaar

 Gemeente Vlaardingen
 Gemeente Schiedam

 

Leden Midden-Delflandraad

     
     
Naam Gemeente/organisatie  

Dhr. A.F. de Leede 

gemeente Vlaardingen

Dhr. A. Hoekstra

gemeente Vlaardingen

Dhr. S.M. Brandligt

gemeente Delft

Mevr. A.H. Hekker

gemeente Delft

Mevr. S Smit

gemeente Midden-Delfland

Dhr. F.J. van Lier

gemeente Midden-Delfland

Dhr. J.W. Ooijevaar 

Dhr. F.B. Minhas 

gemeente Schiedam

gemeente Schiedam 

Dhr. G. van der Wees 

Dhr. F. Voskamp 

gemeente Maassluis

gemeente Maassluis

Dhr. L.K. Snijders 

gemeente Westland

     
   

 

   

 

De accountmanager van het Recreatieschap is dhr. J. le Pair.