Heerlijk Buiten

Bestuur

In het Recreatieschap Midden-Delfland werken de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westland samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Midden-Delfland. Het schap is in 1983 opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Vergaderen
Het Algemeen Bestuur, de Midden-Delflandraad genoemd, bestuurt het recreatieschap Midden-Delfland, het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 4 x per jaar, de Midden-Delflandraad 2 x per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over.

Openbaar
De vergaderingen van de Midden-Delflandraad zijn openbaar. Wil je de agenda en de notulen van de vergaderingen raadplegen? Je vind ze via het menu hiernaast.

Bestuur > Bestuur > Logo Provincie Zuid-Holland // logo provincie zuid-holland.jpg (99 K) Bestuur > Bestuur > Logo Delft // logo delft.jpg (35 K) Bestuur > Bestuur > Logo Maassluis // logo maassluis.jpg (64 K) Bestuur > Bestuur > Logo Midden-Delfland // logo midden-delfland.jpg (63 K) Bestuur > Bestuur > Logo Rotterdam // logo rotterdam.jpg (63 K) Bestuur > Bestuur > Logo Schiedam // logo schiedam.jpg (73 K)Bestuur > Bestuur > Logo Vlaardingen // logo vlaardingen.jpg (71 K)Bestuur > Bestuur > Logo Westland // logo westland.jpg (92 K)

De samenstelling van het bestuur

Leden Dagelijks Bestuur

Naam

Gemeente/organisatie

Functie

Dhr. J.F. Weber

 Provincie Zuid-Holland

 Voorzitter

Dhr. S.M. Brandligt

 Gemeente Delft

 Vice-voorzitter 

Dhr. G.D. van Oord

 Gemeente Midden-Delfland

 Secretaris 

Dhr. R. van Harten

 Namens de gemeenten Vlaardingen,  Schiedam, Rotterdam en Maassluis

 Penningmeester

Dhr. C. Pleijsier

 Namens de gemeenten Vlaardingen,  Schiedam, Rotterdam en Maassluis

 

 

Leden Midden-Delflandraad

Naam

Gemeente/organisatie

Plaatsvervanger

Dhr. J.F. Weber

Provincie Zuid-Holland

Dhr. R.A. Janssen

Dhr. R.A.M. van der Sande

Provincie Zuid-Holland

Mevr. A.W. Bom-Lemstra

Dhr. R. van Harten

gemeente Vlaardingen

Dhr. J. Versluijs

Dhr. R.G. de Vries

gemeente Vlaardingen

Dhr. C.T. Oosterom

Dhr. S.M. Brandligt

gemeente Delft

Dhr. R. de Prez

Mevr. A.H. Hekker

gemeente Delft

Dhr. G.D. van Oord

gemeente Midden-Delfland

Dhr. H.H. Horlings

Dhr. F.J. van Lier

gemeente Midden-Delfland

Dhr. R.H.G. Zwaard

Dhr. A. van Steenderen

Mevr. P. van Aaken

gemeente Schiedam

gemenete Maassluis

Dhr. M.J.C. Houtkamp

mevr. N.M. Gouweleeuw

Dhr. C. Pleijsier

Dhr. D. van der Houwen 

gemeente Maassluis

gemeente Maassluis

Dhr. J.M.H. Evers

Dhr. J.M.H. Evers 

Dhr. P. Ouwendijk

gemeente Westland

Dhr. A.W. Meijer

Dhr. B.J. Eerdmans

gemeente Rotterdam

Dhr. A.L.H. Visser