Heerlijk Buiten

Bestuur

Vanaf 1 januari 2019 is Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG) de opvolger van het Recreatieschap Midden-Delfland 

De leden van het DB CBG in 2019 zijn: dhr. G. ten Dolle (voorzitter), gemeente Delft, dhr. H.W. Verlinde (secretaris), gemeente Midden-Delfland & dhr. J.A. Freie (penningmeester), gemeente Maassluis.

De Algemene Deelnemers Vergadering van de CBG bestaat uit dezelfde leden die ook zitting hebben in de Midden-Delflandraad (zie hieronder). 

De samenstelling van het voormalig schapsbestuur: 
gemeenten Delft, Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam, Vlaardingen en Westland samen. Ze behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Midden-Delfland. Het voormalig schap is in 1983 opgericht vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Het Algemeen Bestuur, de Midden-Delflandraad genoemd, bestuurde het recreatieschap Midden-Delfland, het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan. Het Dagelijks Bestuur vergadert circa 4 x per jaar, de Midden-Delflandraad 2 x per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden adviezen en voorstellen over inrichting, beheer en onderhoud besproken. Het bestuur neemt daar besluiten over.

Openbaar
De vergaderingen van de Midden-Delflandraad zijn openbaar. Wil je de agenda en de notulen van de vergaderingen raadplegen? Je vind ze via het menu hiernaast.

 Logo Delft Logo Maassluis Logo Midden-Delfland  Logo SchiedamLogo VlaardingenLogo Westland

De samenstelling van het voorgaand bestuur

Leden Dagelijks Bestuur

     
Naam

 Gemeente/ organisatie

 Functie

Dhr. S.M. Brandligt

 Gemeente Delft

 Voorzitter 

Dhr. G. Van der Wees

 Gemeente Maassluis

 Secretaris alsmede plaatsvervangend voorzitter

mevr. S. Smit

 Gemeente Midden-Delfland

 

Dhr. A.F. De Leede 
Dhr. J.W. Ooijevaar

 Gemeente Vlaardingen
 Gemeente Schiedam

 

Leden Midden-Delflandraad

     
     
Naam Gemeente/organisatie  

Dhr. A.F. de Leede 

gemeente Vlaardingen

 

Dhr. A. Hoekstra

gemeente Vlaardingen

 

Dhr. S.M. Brandligt

gemeente Delft

 

Mevr. A.H. Hekker

gemeente Delft

Mevr. S Smit

gemeente Midden-Delfland

 

Dhr. F.J. van Lier

gemeente Midden-Delfland

 

Dhr. J.W. Ooijevaar 

Dhr. F.B. Minhas 

gemeente Schiedam

gemeente Schiedam 

 

Dhr. G. van der Wees 

Dhr. F. Voskamp 

gemeente Maassluis

gemeente Maassluis

 

Dhr. L.K. Snijders 

gemeente Westland