Heerlijk Buiten

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Honden in de gebieden van Natuur- en recreatieschap IJsselmonde


Ook honden kunnen zich uitleven in de recreatiegebieden van het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.

In het aanwijzingsbesluit staan plattegronden van de recreatiegebieden waarvoor in december 2016 een nieuwe
of een gewijzigde hondenzonering is vastgesteld. Er is ook een overzicht met plattegronden van alle recreatiegebieden.