Heerlijk Buiten

Essentaksterfte Wevershoek en Oosterpark

Staatsbosbeheer voert de komende periode in opdracht van Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) werkzaamheden uit in het Oosterpark in Ridderkerk en Wevershoek in Rijsoord. Op deze pagina vindt u informatie over de voorgenomen werkzaamheden in beide gebieden.

Zieke bomen verwijderen
Aanleiding voor de werkzaamheden is de aanpak van de essentaksterfte. Het bestuur van NRIJ heeft op 7 juli 2017 besloten om in haar schapsgebieden deze bomenziekte aan te pakken en zieke bomen te verwijderen. Naast de aanpak van de essentaksterfte, heeft het recreatieschap ook ingestemd met het voorstel van Staatsbosbeheer om gelijktijdig en daar waar nodig, ook te werken aan verjonging van de bossen. Zie de persberichten over de essentaksterfte:

Essentaksterfte
De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom, gaat op grote schaal dood aan de gevolgen van de agressieve schimmelziekte essentaksterfte. De es is een inheemse boomsoort die door heel Nederland voorkomt en niet herstelt van deze ziekte, die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80% van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10% van de essen de ziekte zal overleven. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Reden voor het NRIJ en Staatsbosbeheer om in te grijpen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. Meer informatie over de essentaksterfte vindt u via www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte. De animatie legt uit 'wat is er precies aan de hand'.

Werkzaamheden Oosterpark en Wevershoek
In het Oosterpark en de Wevershoek worden essen verwijderd die ziek zijn als gevolg van essentaksterfte. Daarnaast wordt in het Oosterpark ook regulier bosonderhoud uitgevoerd in de vorm van dunningen. Hierbij halen we bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om verder te groeien. Dat doen we om de bosstructuur te verbeteren.

Bos blijft bos
In oktober 2017 worden bomen die verwijderd moeten worden geblest, oftewel gemarkeerd met een gekleurde stip of streep. Tussen november 2017 en april 2018 worden de gemarkeerde bomen gekapt en afgevoerd. Door het verwijderen van zowel de zieke essen als de dunningen in kader van bosonderhoud ontstaan gaten in het bos. Hiervoor zullen nieuwe soorten aangeplant worden. Bos blijft dus bos.

Informatiebijeenkomsten
Staatsbosbeheer organiseerde op 2 en 5 oktober 2017 informatiebijeenkomsten voor omwonenden van de recreatiegebieden. Bekijk de infopanelen van de bijeenkomsten: 

Naar aanleiding van de informatieavond op 5 oktober is – op aangeven van bewoners – de planning voor de boswerkzaamheden in het Oosterpark langs de A15 iets aangepast. Een nieuwe planning is te zien op dit kaartje.

Veelgestelde vragen
Lees de veelgestelde vragen over de:

Oosterpark en Wevershoek - blessen - okt-nov 2017
In oktober en november 2017 plaatst Staatsbosbeheer gekleurde stippen op de bomen in het Oosterpark en Wevershoek. Dit heet blessen en daarbij worden drie kleuren gebruikt:

  • Blauw: bomen met een blauwe stip blijven staan. Dit zijn zogenaamde toekomstbomen: bomen met een bijzondere recreatieve of ecologische waarde of essen die we willen sparen.
  • Wit: bomen met een witte stip blijven ook staan. Deze bomen moeten gesnoeid worden, omdat er dode takken in zitten.
  • Oranje: bomen met een oranje stip of streep zullen worden gekapt.

Oosterpark en Wevershoek - kappen - zomer 2018
De bomen met een oranje stip of streep worden naar verwachting vanaf augustus 2018 gekapt. Wanneer dit precies gebeurt, is afhankelijk van de weers- en terreinomstandigheden. De werkzaamheden nemen een aantal weken in beslag. Zodra meer duidelijk is, informeren we u hierover op deze plek.

Oosterpark - herplant - 2018-2019
In de gedeelten van het Oosterpark waar veel aangetaste essen bij elkaar staan, planten we zo snel mogelijk nieuwe bomen. Het herplanten van bomen en struiken kan plaatsvinden in de maanden november t/m maart. We zullen boomsoorten als esdoorn, linde, iep, eik, berk, els, abeel en populier terugplanten. Daarnaast planten we diverse struiksoorten, zoals meidoorn, veldesdoorn, hazelaar, gewone vogelkers, wilde roos en kardinaalsmuts. We werken op deze manier toe naar gemengde bossen.

Met name in de groenstrook langs de A15 is een dichte struiklaag van belang. De struiken zorgen op deze plek voor het beperken van het zicht op de snelweg. Om die reden worden in deze groenstrook groenblijvende soorten toegevoegd zoals taxus. Na de herplant, duurt het een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos. In de tussentijd komen er al veel planten en struiken op. Zie kaartje herplant Oosterpark.

Wevershoek - herplant - 2018-2019
In de gedeelten van de Wevershoek waar veel aangetaste essen bij elkaar staan, planten we zo snel mogelijk nieuwe bomen, zoals eik, berk, els, haagbeuk, abeel en populier. Daarnaast planten we enkele struiksoorten, zoals meidoorn, veldesdoorn, hazelaar en gewone vogelkers. We werken op deze manier toe naar een gemengde beplanting. Op enkele plaatsen worden ook vrijstaande bomen bijgeplant. Het herplanten van bomen en struiken kan plaatsvinden in de maanden november t/m maart. Na de herplant, duurt het een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos. In de tussentijd komen er al veel planten en struiken op.