Heerlijk Buiten

Duurzame gebiedsontwikkeling Hooge Nesse/Veerplaat

De polder Hooge Nesse heeft zich de afgelopen jaren omgevormd van een slib- en gronddepot tot een aantrekkelijk natuurgebied. Het Project Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse/Veerplaat is er om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor spelen, bewegen, duurzaamheid en educatie. 

In dit gebied werken Natuur- en recreatieschap IJsselmonde, gemeente Zwijndrecht en stichting Hooge Nesse samen aan een nieuwe inrichting waarbij duurzaamheid, natuureducatie en bewegen centraal staan.
Het project gebiedsontwikkeling Hooge Nesse/Veerplaat heeft als doel de Hooge Nesse polder en de gebieden Veerplaat en Buitenland om te vormen tot één samenhangend en met elkaar verbonden gebied, met nieuwe recreatieve ontwikkelingen. Het gebied zal als innovatief duurzaam, ecologisch, educatief en recreatief landschap ontwikkeld en beheerd worden. Met veel aandacht voor het versterken van de biodiversiteit. Duurzaamheid, bewegen en natuureducatie voor alle leeftijdsgroepen zijn de drie leidende thema’s binnen het project ‘Gebiedsontwikkeling Veerplaat/Hooge Nesse’. De samenwerkende partners in dit project doen dit door de aanleg van een beachveld, een bootcamproute; beweegtuin, speelbos en discgolfparcours en het (laten) neerzetten van een autarktisch gebouw. Ook de entree van het gebied wordt mooier en de wandelroutes worden verbeterd.

Inzet vrijwilligers
Bijzonder bij de gebiedsontwikkeling is de betrokkenheid van lokale stichtingen en verenigingen zoals stichting Hooge Nesse en stichting Natuur- en landschap Zwijndrechtse Waard. Stichting Hooge Nesse zet zich in om het gebied en de recreatieve mogelijkheden te promoten bij de lokale bevolking en de scholen. Stichting Natuur- en Landschap Zwijndrechtse Waard helpt met (natuur)werkzaamheden in het gebied. Ook ontwikkelt deze stichting een geocach route en stelt de stichting natuur-educatielessen beschikbaar waarbij basisschoolleerlingen onder begeleiding een schoolgids kunnen leren in en over de natuur.

Volop in ontwikkeling
Binnen het thema bewegen zijn sinds zomer 2015 een aantal voorzieningen aangelegd.

Discgolfparcours 
In de zomer van 2015 werd een 18-holes discgolfparcours geopend. Het parcours wordt al goed gebruikt door recreanten. Leuk weetje: het parcours is ook geschikt voor officiele discgolfkampioenschappen! De eerste contacten voor een dergelijk evenement zijn al gelegd.

Beweegtuin
De beweegtuin is een van de resultaten van het project. De beweegtuin bestaat uit 10 fitness-toestellen, speciaal ontworpen voor gebruik buiten. Op een bord staat een toelichting op de verschillende toestellen en oefeningen. De beweegtuin is vrij toegankelijk en openbaar. De Stichting Hooge Nesse verzorgt het dagelijks beheer (schoonhouden ondergrond en toestellen, kleine reparaties). Al veel inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam hebben hun weg al gevonden naar de beweegtoestellen. De mogelijkheid om vrij te sporten in de natuur met het mooie uitzicht over het water is een echte aanwinst voor het gebied.

Opwaardering entree
Binnenkort start het recreatieschap samen met vrijwilligers van de stichting Hooge Nesse en de stichting Natuur- en Landschap Zwijndrechtse Waard met de uitvoering van de volgende fase. Op de Veerplaat zal, naast de elementen voor een bootcamproute een opslaggebouw komen voor sportmateriaal. Voor de realisatie van de entrée van het gebied zal op de Hooge Nesse een zichtlijn worden gecreëerd. De beplanting aan weerskanten zal naar verwachting vanaf medio februari worden uitgedund om het gebied geschikt te maken als speelbos. De gekapte beplanting wordt op andere plaatsen in het gebied gecompenseerd, waarbij onder andere een zogenaamde ‘foodwalk’ zal worden aangelegd. In juli van dit jaar is de grote opening van het hele gebied met o.a. de oplevering van een ruim opgezet speelbos op de Hooge Nesse polder. Hier volgt te zijner tijd apart bericht over.

Samenwerking
In september 2012 is het eigendom van de Hooge Nesse overgedragen van de gemeente Rotterdam aan het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Bij de ontwikkeling van het gebied werkt het recreatieschap nauw samen met de gemeente Zwijndrecht en de stichting Hooge Nesse. De gemeente stelt geld beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe recreatieve activiteiten. De stichting Hooge Nesse vertegenwoordigd de bewoners van Zwijndrecht, staat o.a. voor de duurzame ontwikkeling van de Hooge Nesse en voor meer bewegen in het groen. De drie partijen hebben de handen ineen geslagen en subsidie ontvangen van de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie
Ontwerp voor de gebiedsontwikkeling Hooge Nesse
Uitnodigingsbrief voor een werksessie op 22 januari 2014 in Zwijndrecht

Projecten > IJS > Gebiedsontwikkeling Hooge Nesse // hooge nesse.png (474 K)