Heerlijk Buiten

foto

Voortgang opruimen asbest Oeverbos Vlaardingen

Een gespecialiseerd bedrijf heeft het onderzoek naar asbest in het Oeverbos afgerond. In de afgelopen twee weken heeft het bedrijf het oostelijke deel van het gebied inclusief de bosjes nauwkeurig visueel geÔnspecteerd op asbest. In het gebied dat 30 voetbalvelden groot is, zijn 2 emmers vol asbestdeeltjes gevonden en meegenomen. Het gaat alleen om het oostelijke deel van het Oeverbos; niet het westelijke. Het gebied is weer opengesteld voor het publiek. Bezoekers wordt geadviseerd op de paden te blijven totdat de resultaten van nieuw onderzoek naar de bodem bekend zijn.

Nieuw onderzoek
DCMR Milieudienst Rijnmond en Staatsbosbeheer hebben besloten om twee vervolgonderzoeken te starten. Eťn onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe het asbest in de gestorte leeflaag gekomen kan zijn, ondanks dat de grond aan alle eisen voldeed. Ook gaan DCMR en Staatsbeheer onderzoeken of en in welke mate ook dieper in de 70 centimeter dikke leeflaag asbest zit. Daarnaast gaat het gespecialiseerde bedrijf het oppervlakte-onderzoek dat nu is afgerond in het najaar nog een tweede keer uitvoeren.

Eerder onderzoek door DCMR
DCMR maakte op 7 augustus 2018 een ronde door het gebied na signalen van bewoners over mogelijk asbesthoudend materiaal. Uit onderzoek bleek dat de aangetroffen stukjes van enkele centimeters groot inderdaad asbest bevatten. Het asbest is hechtgebonden in het materiaal aanwezig. Dit betekent dat asbestvezels in het materiaal in onaangeroerde toestand zich niet snel verspreiden naar de omgeving en geen acuut gevaar vormen. In het gebied is ook puin aangetroffen in de leeflaag. Als Staatsbosbeheer puin aan de oppervlakte ziet verschijnen, wordt dit ook verwijderd. Ook als de aannemer die het gras maait, deze ‘bodemvreemde materialen’ ziet, neemt hij ze mee.

Herinrichting oostelijk deel Oeverbos
Staatsbosbeheer richt, in opdracht van Recreatieschap Midden-Delfland, op dit moment het oostelijk deel van het Oeverbos opnieuw in. Ten behoeve van de herinrichting is de bodem gesaneerd in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en DCMR. Op de locatie van het Oeverbos is in het verleden vervuilde baggerspecie aangebracht. Met de sanering is een nieuwe laag grond op de bodem aangebracht, een zogenoemde leeflaag.
De herinrichting is nog niet volledig afgerond, maar omdat de (fiets)paden en parkeerplaatsen klaar en bruikbaar zijn, heeft Staatsbosbeheer ervoor gekozen om het recreatiegebied al open te stellen.

Herinrichting westelijk deel Oeverbos
Rijkswaterstaat gaat het westelijke deel van het Oeverbos over een aantal jaren saneren en herinrichten. Vanaf september 2018 gebruikt Rijkswaterstaat het westelijke deel† als werkterrein voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Het asbest is gevonden in het oostelijke en niet in het westelijke deel van het Oeverbos.

MD fietsers Oeverbos 9265

Meer weten?

CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 31 augustus 2018