Heerlijk Buiten

foto

Inloopavond over essentaksterfte Bleiswijkse Zoom Zuid

Staatsbosbeheer organiseert op dinsdag 22 januari 2019 een inloopavond over de essentaksterfte in de Bleiswijkse Zoom Zuid en de Merenweg.  Iedereen is tussen 19 en 21 uur van harte welkom bij Sport- en Recreatiecentrum Rottemeren, Kooilaan 1A, 2665 KR Bleiswijk. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor naar verwachting zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. Daarom start Staatsbosbeheer binnenkort, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met de aanpak van de essentaksterfte in de Bleiswijkse Zoom Zuid en de Merenweg.

Zieke bomen worden afgevoerd
De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van de essentaksterfte. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. In de Bleiswijkse Zoom Zuid, worden vanaf eind januari de zieke bomen gemarkeerd (geblest), in 2020 worden ze gekapt en afgevoerd. Wanneer dat precies is, is afhankelijk van weersomstandigheden en beschikbare aannemers. Mochten elders in de Rottemeren zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze verwijderd.

Regulier onderhoud en herplant
Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd het reguliere onderhoud uit in de Bleiswijkse Zoom Zuid. Hierbij halen we indien nodig bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Door het verwijderen van de zieke essen en andere bomen, kunnen er gaten in het bos ontstaan. Op plekken waar dat nodig is, plant Staatsbosbeheer een variatie aan boomsoorten terug, zodat een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en de risico’s op ziektes gespreid worden.

Aanpak per deelgebied
De essentaksterfte wordt per deelgebied aangepakt, Staatsbosbeheer verdeelt het werk over meerdere jaren om zo de impact te beperken. Op de projectpagina Essentaksterfte Rottemeren kunt u de planning van het werk in de verschillende deelgebieden nalezen. Meer informatie over de essentaksterfte is ook te vinden op Staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte.

Essentaksterfte liggende foto

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 12 januari 2019