Heerlijk Buiten

foto

Boswerkzaamheden in Lage Bergse Bos

Staatsbosbeheer start in opdracht van Recreatieschap Rottemeren met werkzaamheden in het Lage Bergse Bos. In dit gebied verwijderen we essen die ziek zijn als gevolg van essentaksterfte. Daarnaast voeren wij er regulier bosonderhoud uit in de vorm van dunningen en verjongingskap.  We halen bomen en struiken weg om anderen  meer ruimte te geven om verder te groeien. Dat doen we om de bosstructuur te verbeteren.

Zomer 2018 zijn er rode stippen op bomen gezet in het Lage Bergse Bos. De bomen met een rode stip of streep worden vanaf 29 januari verwijderd. Er wordt zowel handmatig als met grote machines gewerkt. De stammen worden op verschillende plekken verzamelt en gestapeld  in afwachting van transsport naar de zaagfabrieken. Het tak- en tophout wordt ter plaatse gechipt en afgevoerd naar een verzamelplaats en vanaf daar naar de energiecentrale getransporteerd. Wanneer het hout uitgereden is, worden de plantvakken geschikt gemaakt voor herplant. Tijdens de kap, het uitrijden en het herstelwerk worden voor de veiligheid delen van de het Lage Bergse bos afgesloten voor recreatie. Na afloop van deze werkzaamheden worden de wegen en paden weer zo snel mogelijk herstelt.

Nieuwe aanplant
In de gedeelten van het Lage Bergse Bos waar veel aangetaste essen bij elkaar stonden, planten we in 2019-2020 nieuw plantsoen. Bestaande uit diverse boom- en struik-soorten. We werken op deze manier toe naar gemengde bossen met een betere structuur die beter bestand zijn tegen ziektes. Daarnaast worden op verschillende plaatsen laan- en solitaire bomen geplant. Het duurt een aantal jaar tot het er weer uitziet als een bos. In de tussentijd komen er al veel planten en struiken op.

Broedseizoen
We starten in januari langs het noordelijke gedeelte van Hilligersberg en in de omgeving van restaurant Lake House. Vervolgens komen de noord- en zuidzijde van de Bosweg aan de beurt. Tijdens het broedseizoen van half maart tot half juli liggen de werkzaamheden stil. Na half juli gaan we verder in de rest van het Lage Bergse Bos.

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 12 januari 2019