Heerlijk Buiten

Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen

Gebied Reeuwijkse Plassen

Welkom op de pagina's van het Natuur- en recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. Hier kun je terecht als je meer wilt weten over het schap zelf. 

Organisatie
Organisatorische zaken, zoals de samenstelling van het bestuur en de vergaderstukken, vind je via het menu hiernaast.

Schap gaat op in Groenalliantie Midden-Holland
Het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen e.o. is per 1 mei 2014 gefuseerd met het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard. Opheffing van de Natuur- en recreatieschappen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen vindt in de eerste helft van 2015 plaats. Per 1 januari 2015 gaan de werkzaamheden van de twee recreatieschappen over in Groenalliantie Midden-Holland. Bekijk voor meer informatie de pagina's over Groenalliantie