Heerlijk Buiten

Recreatieschap Rottemeren

Gebied Rottemeren

Welkom op de pagina's van het Recreatieschap Rottemeren. Hier kun je terecht als je meer wilt weten over het schap zelf.

Op RecreatieschapRottemeren.nl vindt u informatie over en van het bestuur van het recreatieschap Rottemeren.

Naar buiten

Het Rottemerengebied bestaat uit het Hoge Bergse Bos, het Lage Bergse Bos, de Bleiswijkse Zoom, de Bleiswijkse Fles, het Nessebos, de Zevenhuizerplas, de Eendragtspolder en de Zevenhuizer Zoom. Meer informatie over deze gebieden en wat je er zoal kunt doen, vind je op Staatsbosbeheer.nl/rottemeren 

Projecten

Informatie over werkzaamheden in het gebied is te vinden op de pagina's Werk in uitvoering