Heerlijk Buiten

Recreatieschap Rottemeren

Gebied Rottemeren

Welkom bij het Recreatieschap Rottemeren. Wij hebben een nieuwe website. Op RecreatieschapRottemeren.nl vindt u informatie over en van het bestuur van het Recreatieschap Rottemeren.

Naar buiten

Het Rottemerengebied bestaat uit het Hoge Bergse Bos, het Lage Bergse Bos, de Bleiswijkse Zoom, de Bleiswijkse Fles, het Nessebos, de Zevenhuizerplas, de Eendragtspolder en de Zevenhuizer Zoom. Meer informatie over deze gebieden en wat je er zoal kunt doen, vind je op Staatsbosbeheer.nl/rottemeren 
Informatie over recreatieondernemers en evenementen in de Rottemeren vind je op www.ookditisderotte.nl

Projecten

Informatie over werkzaamheden in het gebied is te vinden op de pagina's Werk in uitvoering