Heerlijk Buiten

Recreatieschap Rottemeren

Gebied Rottemeren

Welkom op de pagina's van het Recreatieschap Rottemeren. Hier kun je terecht als je meer wilt weten over het schap zelf. 

Organisatie
Organisatorische zaken, zoals de samenstelling van het bestuur en de vergaderstukken, vind je via het menu hiernaast.

Programma De Rotte verdient het
Het Recreatieschap Rottemeren voert het programma De Rotte verdient het uit. Het is een ambitieus programma om het recreatiegebied Rottemeren te upgraden naar een toekomstbestendig, dynamisch, urban recreatiegebied, met een goede verhouding tussen kwaliteit, opbrengsten en kosten. Het programma omvat meerdere projecten die in samenhang met elkaar en vanuit een gemeenschappelijke toekomstvisie gerealiseerd worden. De verbindende kracht van de Rotte van bron tot dam is het uitgangspunt voor alle opgaven in het recreatiegebied Rottemeren. Download het programmaplan De Rotte verdient het. 

Projecten Recreatieschap Rottemeren

Het Recreatieschap Rottemeren houdt je op de hoogte van nieuwe projecten die we uitvoeren in de recreatiegebieden. Bekijk ons overzicht in het menu of hieronder.

Projectenoverzicht
Algemene huisregels
 

Recreatieschap Rottemeren
Kantorengebouw Schieburg, Overschieseweg 204
3112 NB Schiedam

T.(010) 298 1010
F.(010) 298 1020

E. gzh@pzh.nl