Heerlijk Buiten

Groengebieden Midden-Delfland

Gebied Midden-Delfland

Welkom op de pagina's van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland. Hier kun je terecht als je meer wilt weten over ons en de recreatiegebieden in het menu links.

Organisatie

Per 1 januari 2019 is het Recreatieschap Midden-Delfland opgeheven. Het recreatieschap verkeert nog in een liquidatiefase voor de afhandeling van de laatste formaliteiten zoals het vaststellen van de jaarrekening.
Op vrijdag 28 juni 2019 om 10:00 uur zal de laatste vergadering van de Midden-Delflandrad plaatsvinden in het stadskantoor van de gemeente Schiedam.

De opvolger is een cooperatieve vereniging: Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland. De cooperatie heeft als doelstelling dat de deelnemende gemeenten (de voormalige deelnemers van het recreatieschap) samenwerken binnen het verband van de cooperatie om doelmatige en rechtmatige uitvoering van beheer- en onderhoudstaken in het beheer areaal te bewerkstelligen.

Projecten CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland

Het CoŲperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland houdt je op de hoogte van nieuwe projecten die we uitvoeren in de recreatiegebieden.