Heerlijk Buiten

Archief Rottemeren

Archief met de vergaderingen van het afgelopen jaar
Algemeen Bestuur 2017

Maandag 6 maart   15.00-16.30 uur geannuleerd
Maandag 1 mei    15.00-16.30 uur  
Maandag 26 juni 

15.00-16.30 uur

 

Maandag 27 november                                                    

15.00-16.30 uur

 


Agenda vergadering Algemeen Bestuur (AB) 27 november 2017,
15:00-16:30 uur.

1. Agenda

2. Verslag-en besluitenlijst AB 26 juni 2017

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4.0 Najaarsrapportage 2017 en 3e begrotingswijziging 2017

4.1 Najaarsrapportage 2017

5. Begrotingswijziging 2018

6.0 Normenkader rechtmatigheid 2017

6.1 Bijlage Normenkader rechtmatigheid 2017

7.0 Intentieovereenkomst Molengangenpad

7.1 Bijlage intentieovereenkomst Molengangenpad

8.0 Planmatig beheer bos & aanpak essentaksterfte

8.1 Bijlage communicatie essentaksterfte

9.0 Hennipgaarde beheerovereenkomst met St. Natuurakkers

9.1 Bijlage beheerovereenkomst Hennipgaarde

10.0 Uitvoeringsprogramma Marketingstrategie de Rotte

10.1 Bijlage samenvatting marketing en communicatieaanpak 

10.2 Bijlage brief ondernemingsvereniging

 

De vergadering van het Algemeen Bestuur is openbaar en vinden plaats in de Retraiterie Rottemeren, Rottedijk 11, te Bleiswijk.


Vergaderingen Dagelijks Bestuur (DB) 2017

Maandag 13 februari 2017                                                   16.00- 17.00 uur
Maandag 10 april 2017 16.00- 17.00 uur
Maandag 29 mei 2017 16.00- 17.00 uur
Maandag 2 oktober 2017                           16.00- 17.00 uur
   

Agenda voor de AB-vergadering van 19 december 2016

Reguliere vergadering (15:30-16:20 uur)

1. Opening

2. Besluitenlijst vergadering AB 17 november en verslag AB 2 november 2016

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Najaarsrapportage 2016 en derde begrotingswijzing 2016, Bijlage

5. Eerste begrotingswijzing 2017

6. Ontwikkeling Hennipgaarde, Bijlage

7. Inpassing A16 Rotterdam/ Lage Bergse Bos

8. Feestprogramma Rottemeren 50 jaar

9. Normenkader rechtmatigheid 2016

10. Rondvraag en sluiting

Start samenwerking Staatsbosbeheer (16.20-17.30 uur)

1. De Rotte beweegt je (16.20 uur- 16.30 uur)

2. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen het recreatieschap Rottemeren,    

     provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer (16.35 uur -17.00 uur)