Heerlijk Buiten

Archief VPR

Op deze pagina staan de vergaderingen van Recreatieschap Voorne-Putten van afgelopen jaar.


Agenda en vergaderstukken van de vergadering van het algemeen bestuur (AB) op 30 november 2017 in Hellevoetsluis.

1. Opening
Link naar de agenda

2. Presentatie Jasper Kuipers over de propositie voor de samenwerking met Staatsbosbeheer

3. Vaststellen besluitenlijst 29 juni 2017
Link naar het vergaderstuk

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage Link naar bijlage Link naar bijlage Link naar bijlage Link naar bijlage Link naar bijlage Link naar bijlage Link naar bijlage Link naar bijlage

5. (plaatsvervangend) Voorzitterschap
Link naar het vergaderstuk

6. Benoeming mevrouw Roza-De Pijper in het dagelijks bestuur –formalisatie
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage

7. Werkgroep toekomst schap en transitie
Mondelinge toelichting

 8. Najaarsrapportage 2017
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage

9. 1ebegrotingswijziging 2017
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage

10. Normenkader rechtmatigheid 2017
Link naar het vergaderstuk

11. Optioneel: Overdracht recreatiegebieden en projectverantwoordelijkheid
Link naar het vergaderstuk

12. Kwaliteitsimpuls Voorne-Putten (ontwerp)
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage
Link naar bijlage

13. Herziening erfpachtcanon en erfpachtrecht pachter Buitengronden
Link naar het vergaderstuk

14. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls/Vaarnetwerk2ekwartaal 2017
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage

15. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls 3ekwartaal 2017
Link naar het vergaderstuk
Link naar bijlage

16. Rondvraag en sluitingAgenda en vergaderstukken van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2017

1. Opening
Link naar de agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 15 december 2016
Link naar het vergaderstuk

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarstukken 2016
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II
Link naar bijlage III
Link naar bijlage IV

5. Begroting 2018
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

6. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

7. Plan van Aanpak ‘Planmatig beheer Bos en aanpak essentaksterfte’
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

8. Rondvraag en sluiting


AB-vergadering donderdag 30 juni 2016

1. Opening (agenda)

2. Vaststellen besluitenlijst 3 december 2015

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Toekomst recreatieschap VPR

5. Financieringsovereenkomst PZH-VPR

6. Driepartijenovereenkomst

7. Jaarstukken 2015

8. 2e begrotingswijziging 2016

9. Programmabegroting 2017

10. Aanbesteding accountant

11. Grondbeleid: de nota Grondbeleid 2016 (t.k.n.)

12. Rondvraag en sluiting