Heerlijk Buiten

Archief IJsselmonde

In dit archief staan de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van afgelopen jaar.

Op 8 december 2017 komt het algemeen bestuur bijeen om 10.30 uur in het Van der Valk ARA hotel in Zwijndrecht, Veerweg 10.

1. Opening
Link naar agenda

2. Presentatie Jasper Kuipers inzake propositie samenwerking Staatsbosbeheer

3. Vaststellen besluitenlijst 7 juli 2017
Link naar het verslag

4. Ingekomen stukken en mededelingen
Link naar de Ingekomen stukken en mededelingen 
Link naar bijlage 1 Link naar bijlage 2 Link naar bijlage 3 Link naar bijlage 4 Link naar bijlage 5 
Link naar bijlage 6 Link naar bijlage 7

5. (plaatsvervangend) Voorzitterschap
Link naar de voordracht

6. Toekomst schap en transitie 
Link naar de voordracht 
Link naar bijlage

7. Najaarsrapportage 2017
Link naar de voordracht 
Link naar bijlage

8. 3e begrotingswijziging 2017
Link naar de voordracht
Link naar bijlage
Link naar bijlage

9. Normenkader rechtmatigheid 2017
Link naar de voordracht

10. Verwerking afname bijdrage gemeente Rotterdam 2018
Link naar de voordracht

11. 1e begrotingswijziging 2018
Link naar de voordracht
Link naar bijlage

12. Uitwerking hoofdlijnen overeenkomst uittreding Rotterdam
Link naar de voordracht
Link naar bijlage
Link naar bijlage

13. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 2e kwartaal 2017
Link naar de voordracht
Link naar bijlage

14. Rondvraag en sluitingOp 7 juli 2017 komt het algemeen bestuur bijeen in Abel Grand Café Restaurant, Albrandswaardsedijk 196, Portugaal.

1. Opening
Link naar de agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 29  mei 2017
Link naar het verslag

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Link naar de ingekomen stukken en medelingen
Link naar de bijlage

4. Jaarstukken 2016
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II
Link naar bijlage III
Link naar bijlage IV

5. Programmabegroting 2018
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

6. Tweede begrotingswijziging 2017
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

7. Hooge Nesse/Veerplaat –Toekenning eenmalige projectsubsidie ontwikkeling Multifunctioneel Gebouw
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

8. Algehele herziening gemeenschappelijke Regeling Natuur-en recreatieschap IJsselmonde i.v.m. uittreding Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

9. Erfpachtuitgifte multifunctioneel Centrum Hooge Nesse
Link naar de voordracht

10. Plan van aanpak essentaksterfte
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

11. Project Kwaliteitsimpuls Johannapolder –initiële maatregelen en beheer struinnatuur westelijk deel
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

12. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 4e kwartaal 2016
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

13. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolderjanuari t/m april 2017
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

14. Rondvraag en sluiting

 


Op 29 mei 2017 komt het algemeen bestuur bijeen. Deze vergadering vindt plaats in het stadhuis van Rotterdam, Coolsingel 40, Rotterdam.

1. Opening
Link naar de agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen besluitenlijst 9 december 2016
Link naar het verslag

4. Uittreedvoorwaarden gemeente Rotterdam
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

5. Rondvraag en sluitingDe vergadering van het Algemeen Bestuur wordt gehouden op vrijdag 9 december 2016 (10.30 uur). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1.

1. Opening
2. Samenstelling bestuur

3. Vaststelling besluitenlijst 14-10-2016 en kennisnemen besprekingsverslag 17-11-2016
4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Werkgroep toekomst schap en transitie
a. Financieringsovereenkomst
b. Samenwerkingsovereenkomst
c. Kredietverhoging toekomstscenario’s

Financiën
6. Najaarsrapportage 2016

7. 2e Begrotingswijziging 2016

8. 1e Begrotingswijziging 2017

Regelgeving
9. Mandaat- en volmachtbesluit SBB
10. Archiefverordening

Beheer
11. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 2 (t/m juni 2016) t.k.n.
12. Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse/Veerplaat- Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2016
13. Pendrechtse Molen- herstellen metselwerk zuidwestelijke gevel
14. Rondvraag en sluiting