Heerlijk Buiten

Archief IJsselmonde

De vergadering van het Algemeen Bestuur wordt gehouden op vrijdag 1 juli 2016 (09.30 uur). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht).

1. Opening (agenda)
2. Vaststelling besluitenlijst 11 december 2015
3. Samenstelling bestuur

4. Ingekomen stukken en mededelingen

Werkgroep toekomst schap en transitie
5.  Toekomst en transitie natuur- en recreatieschap NRIJ

Financiën:
6. Jaarstukken 2015

7. Programmabegroting 2017
8. Aanbesteding accountant

Beleid:
9. Grondbeleid: de nota Grondbeleid 2016 (t.k.n.)

Beheer:
10. Overdracht erfpachtrecht percelen Donckse Fase 2b (t.k.n.)
11. Wandelroutenetwerk Rotterdam-Zuid
12. Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse-Veerplaat: voortgangsrapportage 4e kwartaal 2015 en 1e kwartaal 2016
13. Project kwaliteitsimpuls Hooge Nesse-Veerplaat- toiletvoorziening Beachsportveld          
14. Project kwaliteitsimpuls Hooge Nesse-Veerplaat- incidentele subsidie voor de Stichting Hooge Nesse-Veerplaat
15. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 1 (t/m feb 2016)               
16. Project kwaliteitsimpuls Johannapolder- beheerkosten
17. Marktacquisitie Johannapolder

Geheim deel van de vergadering
18. Voortgang dossier debiteur                                                                       

Vervolg regulier deel van de vergadering
19. Rondvraag en sluiting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vergadering van het Algemeen Bestuur wordt gehouden op vrijdag 14 oktober 2016 (11.30 uur). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht).

1. Opening
2. Wijziging samenstelling en functies bestuur

3. Vaststelling besluitenlijst 1 juli 2016

Geheim deel van de vergadering
4. Vaststelling besluitenlijst geheim deel 1 juli 2016

Vervolg regulier deel van de vergadering
5. Ingekomen stukken en mededelingen

6. Benoeming accountant
7. Normenkader Rechtmatigheid 2016
8. Rondvraag en sluiting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vergadering van het Algemeen Bestuur wordt gehouden op vrijdag 9 december 2016 (10.30 uur). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1, Barendrecht).

1. Opening
2. Samenstelling bestuur

3. Vaststelling besluitenlijst 14-10-2016 en kennisnemen besprekingsverslag 17-11-2016
4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Werkgroep toekomst schap en transitie
a. Financieringsovereenkomst
b. Samenwerkingsovereenkomst
c. Kredietverhoging toekomstscenario’s

Financiën
6. Najaarsrapportage 2016

7. 2e Begrotingswijziging 2016

8. 1e Begrotingswijziging 2017

Regelgeving
9. Mandaat- en volmachtbesluit SBB
10. Archiefverordening

Beheer
11. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 2 (t/m juni 2016) t.k.n.
12. Kwaliteitsimpuls Hooge Nesse/Veerplaat- Voortgangsrapportage 2e kwartaal 2016
13. Pendrechtse Molen- herstellen metselwerk zuidwestelijke gevel
14. Rondvraag en sluiting