Heerlijk Buiten

Archief Midden-Delfland

Archief vergaderingen Midden-Delfland

Agenda voor de vergadering van de Midden-Delflandraad van 10 maart 2016, 09.00-10.00 uur

01. Opening

02. Verslag en besluitenlijst MDR 1 december 2016

03. Ingekomen stukken en mededelingen

04. Krediet uitvoering werkprogramma Toekomst Midden-Delfland

05. Werkprogramma MD: financieringsovereenkomst overdracht erfpacht - en exploitatiecontracten, bijlage 

....................................................................................................................................................

Agenda voor de vergadering van de Midden-Delflandraad van 8 juli 2016, 09.00-10.00 uur

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag MDR 4 maart 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarstukken 2015: Bijlage
 5. Tweede begrotingswijziging 2016
 6. Programmabegroting 2017: bijlage
 7. Aanpassen Ruiterpaden Midden-Delfland
 8. Toekomst Midden-Delfland
 9. Melarium

Agenda en bestuursstukken voor de vergadering van de Midden-Delflandraad van 4 maart 2016

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag MDR 11 februari 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Zwemwater kwaliteit, presentatie door mevr. I. ter Woorst, HSK
 5. Financiële Verordening, bijlage
 6. Controleverordening, bijlage
 7. Toekomst Recreatieschap Midden-Delfland

Vergadering Midden-Delfrandraad 10 december 2015

Donderdag 10 december vindt weer een openbare vergadering van de Midden-Delflandraad plaats.  De vergadering vindt plaats om 15.00-16.30, bij het kantoor van G.Z-H, Overschiesseweg 2014, Te Schiedam. 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vergadering MDR 13 november 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Najaarsrapportage 2015 en eerste begrotingswijziging 2015
 5. Eerste begrotingswijziging 2016
 6. Toekomst natuur- en recreatieschap Midden-Delfland (presentatie)
 7. Rondvraag en sluiting

Extra vergadering Midden-Delflandraad 13 november 2015

Op vrijdag 13 november is een extra vergadering van de Midden-Delflandraad. Deze openbare vergadering vindt plaats van 12.00-13.00 uur, in het kantoor van G.Z-H, Overschieseweg 204, te Schiedam.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vergadering Midden-Delflandraad 24 september 2015
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Normenkader Rechtmatigheid 2015
 5. Vervolg werkzaamheden Blankenburgverbinding
 6. Digitaal toezenden van vergaderstukken
 7. Vervolg toekomstscenario’s Midden-Delfland

Extra vergadering Midden-Delflandraad 24 september 2015

Op 24 september is een extra vergadering van de Midden-Delfland. De vergadering vindt plaats van 08.30-10.00 in de Buitenplaats Vlaardingen, Zuidbuurt 85, te Vlaardingen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag MDR vergadering van 25 juni 2015
 3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
 4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Midden-Delfland
 5. Dienstverleningsovereenkomst
 6. Onderzoek toekomstscenario’s

Stukken voor de vergadering van de Midden-Delflandraad, op 25 juni 2015

 1. Agenda
 2. Verslag MDR van 30 april 2015
 3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
 4. Samenstelling Bestuur,voordracht
 5. Bijlage-Samenstelling bestuur Midden-Delfland
 6. Jaarstukken 2014-Midden-Delfland-voordracht  
 7. Bijlage-Jaarstukken 2014- Midden-Delfland
 8. Programmabegroting 2016-Midden-Delfland-Voordracht
 9. Bijlage-Programmabegroting 2016 Midden-Delfland
 10. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Midden-Delfland, Voordracht

Nieuw tijdstip Midden-Delflandraad 25 juni

De vergadering van de Midden-Delflandraad van 25 juni, oorspronkelijk tijdstip 15.00 uur, is vervroegd. Het nieuwe tijdstip van de vergadering is 25 juni, om 9:00 uur. De locatie is ongewijzigd, namelijk: kantoor G.Z-H te Schiedam.

 In 2015 vergadert de Midden-Delflandraad (het Algemeen Bestuur) op de volgende momenten:

 • woensdag 14 januari (9.30 uur, Provinciehuis te Den Haag)
 • vrijdag 27 maart (8.00-9.00 uur, kantoor G.Z-H te Schiedam) ingelaste vergadering
 • donderdag 30 april (15.00-16.30 uur, kantoor G.Z-H te Schiedam)
 • donderdag 25 juni (15.00-16.30 uur, kantoor G.Z-H te Schiedam)
 • donderdag 10 december (15.00-16.30 uur, kantoor G.Z-H te Schiedam)


AGENDA 30 APRIL 2015

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vergadering Midden-Delflandraad van 14 januari en 27 maart 2015

Geheim deel:

 1. Verslag geheim deel vergadering van 14 januari 2015
 2. Uitspraak Raad van State inzake uittreding Rijk
 3. Externe advisering ten behoeve van dossier uittreding Rijk
 4. Herijking Midden-Delfland - stand van zaken en vervolg

Vervolg regulier deel:

 1. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
  - Overzicht
  - Ingekomen stukken
  - Bijlage 1
  - Bijlage 2
 2. Beheer en subsidie Omgevingsfonds Ecopassage de Schie
 3. Presentatie revitalisering
 4. Rondvraag en sluiting


 AGENDA 14 JANUARI 2015

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag vergadering Midden-Delflandraad van 11 december 2014

 Geheim deel:
3. Verslag geheim deel vergadering van 11 december 2014
4. Uittreding Rijk uit Recreatieschap Midden-Delfland

 Vervolg regulier deel:
Rondvraag en sluiting