Heerlijk Buiten

Recreatieschap Voorne-Putten

Welkom op de pagina's van het Recreatieschap Voorne-Putten. Hier kun je terecht als je meer wilt weten over het schap zelf.

Sinds 1 januari 2018 heet het recreatieschap: Recreatieschap Voorne-Putten.
Voorheen was de naam Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg. Rozenburg is een deelgemeente van de gemeente Rotterdam. Omdat de gemeente Rotterdam (evenals de Provincie Zuid-Holland) per 1 januari 2018 geen deelnemer meer is aan het schap, is de toevoeging –Rozenburg komen te vervallen.
Landtong Rozenburg wordt in 2018 nog wel beheerd door het recreatieschap. Vanaf 2019 neemt de gemeente Rotterdam het beheer over. Ook is een gewijzigde gemeenschappelijke regeling vastgesteld en in werking getreden.

Met de opheffing van het Natuur-en recreatieschap Zuidwestelijke Delta zijn de gebieden Quackstrand-Haringvlietdam, Strand Plattendijk en Kleine strand Hellevoetsluis in beheer bij het Recreatieschap Voorne-Putten.

Organisatie
Organisatorische zaken, zoals de samenstelling van het bestuur en de vergaderstukken, vind je via het menu hiernaast.